Австро-руські спомини (1867–1877)

Австро-руські спомини (1867–1877)
Михайло Драгоманов
Львів: 1889–1892

Частина перша.

Вступне слово: огляд на моє украйінство до знакомства з Галичанами. Моі перші писання про Галичину

Частина друга.

Перші моі стосунки з Галичанами до перейізду через Галичину в 1873 р.
Додаток. Листи Евгенія Желехівського до М. Драгоманова з 1872–73 років.
Лист I
Лист II
Лист III

Частина третя й четверта.

Перший пробуток у Львові в 1873 р.
Додаток
Лист Січовика до М. Драгоманова
Коментар
Діпломатія с Правдянами. Австрійські Русини на археологічному зйізді у Киіві. Бібліотека „Січи“
Прилога.
I. Павло Чубінський і украйнофільські програми в 1862–1873 рр.
II. Ще слівце про Ф. К. Кистяковського

Частина пята.

1875 рік і мій обйізд австрійскоі Руси


Ця робота перебуває у суспільному надбанні в усьому світі оскільки вона була оприлюднена до 1 січня 1928 року і автор помер більш ніж сто років тому.