Обкладинка

ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ

МАТЕРІЯЛИ ДО ІСТОРІЇ ВІЙСЬКА УКРАЇНСЬКОГО


ВИДАЄ

УКРАЇНСЬКЕ ВОЄННО-ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО


Збірник 2


КАЛІШ — 1930


Редаґує Колєґія.


Відвічальний редактор
Полковник Михайло Садовський.Друкарня „Чорномор“ Укр. Т-ва Допомоги Еміґрантам з України в Каліші.

Зміст 2-го збірника.

Стор.

М. Омелянович-Павленко, ґенерал-поручник: Зимовий похід, ч. 2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
М. Безручко, ґенерал-хорунжий: Січові стрільці в боротьбі за державність
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
А. Пузицький, ґенерал-хорунжий: Бої Сірих за Коростень
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
О. Шпилинський, сотник: Армія в перспективі історії нації (минулого й майбутнього)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120
М. Ященко, підполковник: Що то було?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
М. Янчевський, підполковник: Із спогадів — I. Березень 1917 року. Фундул–Молдава–Кімполунґ; II. Серпень–грудень 1917 року. Борисоглібське–Одеса
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137
Микола Байко: 4 жовтня 1919 року
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148
Микола Стечишин, підполковник: Щипіорнський військовий цвинтар. (Спроба історичного нарису)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151
П. Сулятицький: Ґенерал П. Н. Вранґель. Записки ч. 2. Бѣлоє дѣло
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184
Гліб Лазаревський: Гетьманщина. (проф. Дмитро Дорошенко. Ілюстрована історія України 1917–1923 рр.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
197Українське Воєнно-Історичне Товариство

збирає, вивчає, опрацьовує та видає друком матеріяли, дотичні до історії Війська Українського з часів визвольних змагань останньої доби та з часів минулих (§ 1 Статуту).

УКРАЇНСЬКЕ ВОЄННО-ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО дбає про впорядкування та охорону памятників лицарям Війська Українського, що життя своє положили за Волю та Державність України (§ 1 Статуту).

ЧЛЕНОМ ТОВАРИСТВА МОЖЕ БУТИ кожний повнолітній громадянин, українець, військовий чи цивільний (§ 6 Статуту).

ДІЙСНІ ЧЛЕНИ Т-ВА вносять вписових 5 злотих і членського внеску 12 злотих річно (може бути внесено квартально або й місячно згори — § 8 Статуту).

На ЧЛЕНА ПОЧЕСНОГО може бути обрана через загальні збори, на внесок Управи Товариства, ОСОБА, ЩО СПРИЧИНИТЬСЯ до РОЗВОЮ ТОВАРИСТВА своєю видатною працею або матеріяльно, внесши до каси Т-ва одноразово що-найменше 250 злотих (§ 10 Статуту).

До ОБОВЯЗКУ членів Т-ва належить всебічна допомога та ПРОПАҐУВАННЯ ІДЕЇ ТОВАРИСТВА (§ 13 Статуту).

Дійсні й почесні члени Товариства мають право носити на грудях ВІДЗНАКУ ТОВАРИСТВА (§ 12 Статуту).

УКРАЇНСЬКЕ ВОЄННО-ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО звертається з проханням до КОЖНОГО СВІДОМОГО УКРАЇНСЬКОГО ПАТРІОТА підтримати морально й матеріяльно Товариство чи то воєнно-історичною працею для журнала „ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ“, чи вступом у дійсні чи почесні члени Товариства, чи офіруючи певну квоту на його діяльність.

Друковані заяви для вступу в члени Товариства, на бажання, висилає безпроволочно Управа Товариства.

Членські внески і пожертви приймає скарбник Товариства підполковник СЕМЕН СКРИПКА, Kalisz, Widok 18.

„За Державність“
ВОЄННО-ІСТОРИЧНІ ЗБІРНИКИ УКРАЇНСЬКОГО ВОЄННО-ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА.

Готується й незабаром розпічнеться друкуватися збірник III, для якого намічено праці: ґен.-пор. М. Омеляновича-Павленка, ґенштабу ґен.-хор. М. Безручка, ґенштабу полк. В. Савченка, сотн. О. Шпилинського, полковн. О. Вишнівського, підполк. Т. Омельченка, підполк. Ол. Доценка, інж. В. Яновського, інж.-хор. І. Гнойового, д-ра сотн. Л. Чикаленка, полк, Кухарчука, пані Коваль-Медзведської, інж. А. Ільницького, О. Не-Назарука, Павла Сулятицького, Гліба Лазаревського та інші.

ЗБІРНИКИ „ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ“ — це славна історія наша, писана кровю Війська Українського.

ЗБІРНИКИ „ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ“, опріч основного матеріялу, містять багато схем, планів, фотоґрафій і інших ілюстрацій до свого тексту.

ЗБІРНИКИ „ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ“ виходять в ориґінальній окладинці, роботи бл. п. славного українського артиста-маляра професора ПЕТРА ХОЛОДНОГО.

ЗБІРНИКИ „ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ“ набувати можна у полковника М. Садовського — Warszawa, Podwale 16, m. 15.

Редакція ЗБІРНИКІВ „ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ“ просить українських вояків — старшину й козацтво — збирати й пересилати для неї воєнно-історичні документи, описи боїв, плани і схеми воєнних подій, малюнки з життя і чинів окремих військових формацій, фотоґрафії частин, їхніх командирів й окремих військових чинників, зразки уніформ, військових стягів та інше.

Редакція „ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ“ все прислане їй прийме з подякою, а вразі висловленого власником бажання, й оплатить: рукописи по ціні до 5 дол. за друк. аркуш, інші речі — по згоді з власником.

У справах Товариства й Редакції „За Державність“ належить звертатися до полковника Садовського на вищеподану адресу.

Адреси: голови Товариства — gen. M. Junakiw, Tarnów, ul. Gumniska 10; заступника голови — gen. W. Zmijenko, Warszawa, Podwale 16, m. 15 і скарбника Товариства — ppułk. Semen Skrypka, Kalisz, ul. Widok 18.