Руіна/Гетьманованнє Многогрішного

Руіна. II. Гетьманованнє Многогрішного
Микола Костомаров
під ред. Олександр Барвінський

пер.: Олександр Кониський
• Цей текст написаний желехівкою. Львів: 1893
Обкладинка
під редакциєю
Олександра Барвіньского.
ТОМ XV.


ІСТОРИЧНІ
МОНОҐРАФІЇ
Миколи Костомарова.
ТОМ VIII.


РУІНА
II. ГЕТЬМАНОВАННЄ МНОГОГРІШНОГО.Цїна 1 зр. 30 кр.


У ЛЬВОВІ 1893.

З друкарнї Наукового Тов. ім. Шевченка, під зарядом К. Беднарского.

Головний склад в книгарнї Ставропигийского Інститута у Львові
і у видавця у Львові ул. сьв. Миколая Ч. 13, II. поверх.

Від Видавництва.


З XV. томом „Рускої Історичної Біблїотеки“ пускаємо в сьвіт історичної моноґрафії М. Костомарова „Руіна“ II. частину: Гетьманованнє Демяна Многогрішного, а в додатку моноґрафію М. Іванишова: Про давні сїльскі громади на Українї-Руси. Третю і останню частину „Руіни“: Гетьманованнє Самійловича, подамо, щоб не розривати, в XVI. томі „Рускої Історичної Біблїотеки“ (для того XV. том вийшов менше обємистий), а також покажчик до цїлої „Руіни“.

Вп. передплатники, що взяли „Руску Істор. Біблїотеку“ на сплату ратами, зволять правильно надсилати умовлені рати і взагалї просимо уклінно о присилку залеглих належитостий.

При сїй нагодї складаємо подяку за підмогу в скількости 500 р. ав., котру Високий Сойм зволив на наше видавництво на р. 1893 признати.


У Львові в цьвітни 1893.


Зміст XV. т. Рускої Історичної Біблїотеки.
 


ГЕТЬМАНОВАННЄ МНОГОГРІШНОГО.
ГЛАВА ПЕРША. Народна ворохобня після убийства Бруховецького. Дорошенко провадить війско руйнувати маєтности Бруховецького. Дорошенко їде в Чигирин. Демян Многогрішний. Запорожцї вибирають гетьманом Суховієнка піддержуваного ханом. Василь Многогрішний. Гвинтівка. Архиєпископ Лазар Баранович. Демяна Многогрішного вибирають наказним гетьманом Сїверським. Прозьби до царя. Відповідь царська. Дорошенко посилає Шереметєву письмо Методия до Бруховецького. Методий в Києві і виїзд єго в Москву
.        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .
стор. 1—12
ГЛАВА ДРУГА. Розмова Дорошенка з післанцем Шереметєва Подимовим. Відповідь Шереметєва. Теофил Бобрович в Гадячі. Пересправи єго з Андрієм Дорошенком. Унїверзал Бобровича. Від'їзд єго в Москву. Три претенденти на гетьманство. Напад Суховієнка на Дорошенка. Сїрко побив Суховієнка. Зміцненнє Дорошенка. Загальна неохота Українцїв до воєвод і царських людий ратних. Протопопа Семен Адамович. Єго інтриґи перед московським урядом. Доноси
.        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .
стор. 13—21
ГЛАВА ТРЕТЯ. Козацьке посольство в Москву про вибір гетьмана. Чолобитня Українцїв. Вісти про назначеннє ради задля вибору. Бобрович привозить на Україну царські милостиві грамоти. Двозначність Андрія Дорошенка. Бобрович під вартою. Він утїкає до Камінного. Переписка єго з Андрієм Дорошенком. Письмо Бобровича в Москву про двозначність Дорошенка. Бобрович боїть ся їхати в Чигирин. Зсилка гетьмана Дорошенка з Ромодановським в справі визволу воєводів. Порученнє Бобровича кінчить ся.
.        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .
стор. 21—27
ГЛАВА ЧЕТВЕРТА. Приготовлення до ради. Домагання Дорошенка. З'їзд в Глухові. Погляди про право козацьких послів на прияву в переговорах Росиї з Польщею. Вибір гетьманом Демяна Многогрішного. Статтї прочитані на радї царським посланником. Розправи про воєводів і ратних людий і про задержаннє Києва.  Докази з боку Ромодановського проти бажання не мати воєводів на Українї. Присяга нового гетьмана. Звістка цареви і Дорошенкови про вибір гетьмана. Від'їзд Ромодановського з Глухова
.        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .
стор. 27—38
ГЛАВА ПЯТА. Відносини московського уряду до Дорошенка після глухівської ради. Архимандрита Ґизель вступаєть ся за Тукальского. Рада на ріцї Росаві. Голоси про Туреччину в письмах з правобережа. Подані в Москву статтї умов підданства Дорошенка Туреччинї. Многогрішний силкуєть ся нахилити Суховієнка на царську сторону. Суховієнко знов грозить Дорошенкови. Переговори з Дорошенком про визвіл воєводів. Дорошенко посилає на лївобереже Гамалїю і Манжоса. Козловський приходить до Києва замісць Шереметєва
.        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .
стор. 38—45
ГЛАВА ШЕСТА. Дорошенко випускає полонених царських воєводів. Суховієнко з Запорожцями і кримськими Татарами іде на Дорошенка. Рада під Уманю. Суховієнко усунений з гетьманства. Уманський полковник Ханенко окликаний гетьманом. Ханенко з Кримцями облягає Дорошенка. Турецьке посольство. Врученнє знаків гетьманського уряду Дорошенкови. Султанська грамота. Умова між Дорошенком а Ханенком. Ханенко другий раз облягає Дорошенка в Стеблові. Сїрко визволяє Дорошенка. Ханенко і Суховієнко уступають на Сїч. Татари висилають Юраська Хмельницького в Царгород. Дорошенко підчиняє собі Умань. Справи Дорошенківцїв на лївобережі. Успіхи Многогрішного. Суперечка з сумським полковником. Трівога гетьмана Многогрішного задля одного письма. Цар заспокоює гетьмана. Вість про городи, що не признають царської влади в лївобережній Українї. Великдень 1670 р. Ради полковників з гетьманом. Упадок народного добробиту і культури на Українї
.        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .
стор. 45—55
ГЛАВА СЕМА. Багато місточок на Українї піддаєть ся Многогрішному. Питаннє про столицю гетьмана в лївобережній Українї. Полтавський полковник присягає цареви. Підзор Демяна на Ханенка. Романовський випрошує у царгородського патриярхи неблагословенну грамоту проти Демяна. Цар заспокоює Демяна і вступаєть ся за него перед патриярхою. Посольство Дорошенка в Польщу. Проєкт згоди з Поляками. Острожська комісия. Ханенко приймає польскі услівя і Річ Посполита признає єго гетьманом
.        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .
стор. 55—64
ГЛАВА ОСЬМА. Донос на Многогрішного і єго недуга. Патриярха здіймає неблагословеннє. Посольство Єронима Комара в Москву. Відповідь московського уряду Польщі. Бажаннє Дорошенка зблизити ся до Московщини і висунути її проти Польщи. Розмова Дорошенка з архиєпископом Манасиєю. Манасия бачить ся з Тукальским. Письмо Дорошенка до царя. Лист Многогрішного про нестійність андрусівської умови. Дорошенко під Білою Церквою. Війна Дорошенка з Ханенком, Сїрком і Поляками. Многогрішний пускає козаків помагати Дорошенкови. Козаки Дорошенкові переходять до Ханенка. Непевність хана. Застанова війни зимою. Прихід  Татар. Зимівля їх на Українї. Трівога на лївім березї Днїпра. Польский полковник Пиво. Польский післанець Глинський в Москві. Розмова єго з боярами
.        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .
стор. 64—74
ГЛАВА ДЕВЯТА. Многогрішний бачить ся з піддячим Михайлом Савиним. Різкі відповіди гетьмана. Приїзд Танєєва. Питаннє про Гомель. Перша розмова Танєєва з Неєловим. Многогрішний боїть ся суперічи київського полковника Солонини. Розмова Многогрішного з нїжинським протопопою. Звістки про пянство гетьмана Многогрішного. Другий приїзд Танєєва. Недовірюваннє гетьмана Москві. Сьміла і різка річ гетьмана Многогрішного висловлена Танєєву. Друга розмова Танєєва з Неєловим. Нічна парада у обозного Петра Забіли. Остання зустріч Танєєва з гетьманом. Від'їзд Танєєва
.        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .
стор. 74—91
ГЛАВА ДЕСЯТА. Старшини арештують гетьмана в Батуринї і везуть в Москву. Пригода з Гвинтівкою. Обозний Забіла тимчасом править Україною з старшинами. Випитуваннє гетьмана. Суд над гетьманом. Засуд на смерть. Засланнє в Сібір
.        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .
стор. 91—112


ДОДАТОК.
.        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .
стор. 113—127


Спис важнїйших похибок друкарських
в XV. томі „Рускої Історичної Біблїотеки“.
Стор. 21 рядок 13 з гори зам. маиастиря читай манастиря
53 17 з долини Лютинка Лютянка
53 11 Мончелїйка Манжалїйка
56 16 з гори сталого резиденциєю сталою резиденциєю
62 9 з долини від Польщи від Польщи,
62 17 Завишою Білим Завишою, Білим
66 19 з гори Киїєв Київ
85 15 з долини нокладати покдадати
87 17 з гори такі тодї
91 1 служу служи
94 11 з долини Куменки Шумейки
95 3 з гори до царя до царя,
101 15 Сомен Семен
103 7 з долини одеп оден
110 7 з гори з вістовими, листами з вістовими листами,


РУСКА ІСТОРИЧНА БІБЛЇОТЕКА виходить у Львові.

Передплата на оден том брошурований без пересилки 1 р. 20 кр., з пересилкою франко 1 р. 25 кр., — рекомандованою 1 р. 35 кр. Передплата на два томи оправні в. анґлийске полотно з золоченим витиском з пересилкою рекомандованою 3 р. 10 кр., без пересилки 2 р. 85 кр.

РУСКОЇ ІСТОРИЧНОЇ БІБЛЇОТЕКИ вийшло доси:

Том I. Істория Руси Стефана Качали, цїна 1 р. 50 кр. (з пересилкою 1 р. 55 кр.)

Том II. Історичні моноґрафії М. Костомарова Т. I, цїна 2 р. (з пересилкою 2 р. 10 кр.)

Том III. Княжий Период України-Руси до смерти Володимира Мономаха, Д. Іловайского Т. I., цїна 1 р. 60 кр. (з пересилкою 1 р. 85 кр.)

Том IV. Княжий Период України-Руси Д. Іловайского до князюваня Данила Галицкого Т. II., цїна: 1 р. 80 кр. (з пересилкою 1 р. 85 кр.)

Том V. Монографії до істориї Галицкої Руси М. Смирнова, М. Дашкевича і Д-ра І. Шараневича, цїна 1 р. 50 кр. (з пересилкою 1 р. 55 кр.).

Том VI. Істория Великого Князївства Литовского В. Антоновича і Д. Іловайского, цїна 1 р. 60 кр. (з пересилкою 1 р. 65 кр.)

Том IX. Історичні моноґрафії М. Костомарова Т. II. Богдан Хмельницкий том I., цїна 1 р. 60 кр. (з пересилкою 1 р. 65 кр.).

Том X. Історичні моноґрафії М. Костомарова Т. III. Богдан Хмельницкий том II., цїна 1 р. 60 кр. (з пересилкою 1 р. 65 кр.)

Том XI. Історичні моноґрафії М. Костомарова Т. IV. Богдан Хмельницкий том III., цїна 1 р. 60 кр. (з пересилкою 1 р. 65 кр.)

Том XII. Історичні моноґрафії М. Костомарова Т. V. Богдан Хмельницкий том IV. цїна 1 р. 60 кр. (з пересилкою 1 р. 65 кр.).

Том XIII. Історичні моноґрафії М. Костомарова Т. VI. Гетьманованнє Івана Виговского і Юрия Хмельницкого, цїна 1 р. 60 кр. (з пересилкою 1 р. 65 кр.).

Том XIV. Руіна, істор. моноґрафія М. Костомарова ч. I. Гетьманованнє Бруховецкого, цїна 1 р. 40 кр. (з пересилкою 1 р. 45 кр.).

Том XV. Руїна, істор. моноґрафія М. Костомарова ч. II. Гетьманованнє Многогрішного, цїна 1 р. 30 кр. з пересилкою 1 р. 35 кр.

Друкуєть ся:

Том XVI. Руіна, істор. моноґрафія М. Костомарова ч. III Гетьманованнє Самійловича

Передплату найлучше пересилати переказом під адресою: Олександер Барвіньский у Львові ул. сьв. Миколая Ч 13. II.

Хто бере всї доси видані томи (13) нараз, може їх дістати за 15 р. — кр. франко або і на рати після власної деклярациї. Можна ще дістати примірники оправні т. I і II, III. і IV., V. і VI., IX. і X., XI. і XII. XIII. і XIV., по цїні 3 р. 10 кр, за два томи разом з пересилкою (всї томи I–VI і IX–XIV в оправі з пересилкою 18 р. і на рати).


Суспільне надбання

Ця робота перебуває в суспільному надбанні в усьому світі.


Цей твір перебуває в суспільному надбанні в усьому світі, тому що він опублікований до 1 січня 1928 року і автор помер щонайменше 100 років тому.