Гетьманованє И. Выговского и Ю. Хмельницкого

Гетьманованє Ивана Выговского и Юрія Хмельницкого
Микола Костомаров
під ред. Олександр Барвінський

Львів: 1891
• Цей текст написаний максимовичівкою‎.
Обкладинка
по̂дъ редакцією
Олександра Барвѣньского.
Томъ XIII.


ИСТОРИЧНИ̂
МОНОГРАФІИ
Миколы Костомарова
T. VI.


ГЕТЬМАНОВАНЄ
ИВАНА ВЫГОВСКОГО
и
ЮРІЯ ХМЕЛЬНИЦКОГО.


Цѣна 1 р. 60 кр.


ВЪ ТЕРНОПОЛИ
Зъ друкарнѣ Іосифа Павловского.
1891.
Головный складъ въ книгарнѣ Сайфарта и Чайковского,
Ставропигійского Института у Львовѣ и у выдавця у Львовѣ
ул. св. Миколая Ч. 13. II. поверхъ.

Во̂дъ Выдавництва.


Пускаючи въ свѣтъ XIII. т. Рускои Историчнои Бібліотеки уважаємо милымъ обовязкомъ на сѣмъ мѣсци заявити прилюдну подяку Высокому Соймови за щедру по̂дмогу 500 зр., котрою уможлививъ дальше видавництва, якъ и Вп. перекладчикамъ нашимъ, що не жалують труду задля по̂дготовленя потрѣбныхъ матеріяло̂въ.

При сѣй нагодѣ во̂дпераємо рѣшучо безословну и тенденційну напасть неприхильнои нашому видавництву прасы обєдинительнои, мовь бы то „Руска Истор. Бібліотека“ переиначувала и невѣрно подавала исторични̂ творы. Добросовѣстна критика зможе сконстатувати, що закидъ сей немає анѣ зерна правды за собою. При всѣхъ трудностяхъ не перестанемо дальше выдавати „Рускои Историчнои Бібліотеки“, бажаючи тымъ подати нашимъ родимцямъ енцикльопедію историчну рускои бувальщины, а супроти свѣтла историчнои правды щезне всяка тьма обєдинительныхъ теорій.


У Львовѣ въ червни 1891.


Олександеръ Барвѣньскій
выдавець „Рускои Историчнои Бібліотеки“.

Змѣстъ.


1.
.          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .
стор. 1
2.
.          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .          .
 113АЗБУЧНЫЙ ПОКАЖЧИКЪ
именъ особовыхъ и географічныхъ згаданыхъ въ XIII. томѣ
„Рускои Историчнои Бібліотеки“. [1]


А.

Авель, 196.

Адамъ, 102.

Азія, часть свѣта, 102.

Акинієвъ Тимохвѣй, полковникъ корсуньскій, 37

Акинфієвъ Иванъ, „думный чоловѣкъ“, 155. 156. 161. 172.

Алмазъ Ивановъ, думный дякъ, 67.

Алфимєвъ, стольникъ, 44.

Андрѣєнко Кирило, полковникъ чигириньскій, 119.

Апостолъ, полковникъ, 165.

Артамонъ Матвѣєвъ, царскій посолъ до гетьмана, 14. 15. 51.

Ахтирцѣ, городяне, 171.

Б.

Балабанъ Денисъ, митрополитъ, 6. 137. 188.

Барабашь Яко̂въ, отаманъ, 26. 27. 29. 31. 44. 47. 49. 54. 57—60. 62. 64—66. 78. 79. 205.

Барановичь Лазарь, єпископъ черниго̂вскій, 7. 18. 33. 130. 133. 134.

Басань, м., 170.

Бато̂гъ, м., 40.

Батуринъ, м., 203.

Бахчисарай, городъ въ Крымѣ, столиця хана, 18.

Башкирцѣ, наро̂дъ, 94.

Бельгія, з., 6.

Безпалый, судія генеральный, 83. 85—87. 89. 90. 92. — наказный гетьманъ, 119.

Бережецкій Проко̂пъ, по̂сланець, 42. 47.

Бережницкій, козакъ, 170.

Березань, м., 170.

Березина, р., 131.

Быко̂въ, м., 170—172.

Бѣла-Русь, з., 122. 123.

Бѣла Церква, м., 42, 51. 52. 80. 110. 112. 114. 175.

Бѣле Озеро, 70.

Бѣлгородъ, м., 15. 66. 139. 170.

Богачка, м., 76.

Богданы, с., 176.

Богдановичь Само̂йло, 124.

Богъ, р., 131.

Богунъ Иванъ, полковникъ паволоцкій, 5. 17. 31. 42. 47. 53. 113. 118.

Богушенко, по̂сланый Выговскимъ до Крыму, 136.

Богушо̂вка, с., 194.

Борзна, м., 90. 108. 222.

Борисо̂въ, м., 130—132.

Боришполь, м., 61. 64. 170.

Борятиньскій, князь, 156. 158. 161. 168. 177.

Братскій монастырь въ Кієвѣ, 18.

Брацлавъ, м., 122. 175.

Бресть, м., 132.

Брусило̂въ, м., 156.

Бруховецкій, Иванъ Мартиновичь, джура Богдана Хмельницкого, опо̂сля гетьманъ, 109. 165. 179—182. 184—188. 196. 201—208. 212—222.

Бряньскій повѣтъ, 124.

Бугринъ, полковникъ кієвскій, 118.

Бужинъ, м., 195.

Бузскій, проповѣдникъ Балабана, 137.

Булдаѣвка, с., 176.

Булига Михайло, посолъ до Москвы, 125.

Бунаковъ, стольникъ, 210.

Бутъ Левко, посолъ Выговского, и осаула, 18. 222.

Бутовичь Григорій, переяславскій протопо̂пъ, 124.

Бутурлинъ, Андрѣй Василевичь, кієвскій воєвода, 7. 15—17. 19. 20. 41. 42. 51. 54, 61. 81. 116. 117.

Бутурлины, родина, 94.

Быхо̂въ, м., 136.

Бенёвскій Казимиръ, посолъ Яна Казимира, 6. 13. 15. 18. 54. 56. 57. 61. 69. 84. 103. 105. 133. 156. 157. 162—168. 200.

В.

Варна, м., 82.

Варшава, м., 56. 84. 95. 108. 175. 182. 201.

Василь, по̂пъ, 35.

Василько̂въ, м., 134.

Васюта, 184. 191. 192. 194. 203. 212.

Велике князѣвство Литовске, з., 71. 105.

Велике князѣвство Руске, з., 71—73. 95. 98. 99. 102. 104—107. 112. 153. 163. 168.

Великогагинъ Данило, князь, 212—219.

Величко, рускій лѣтописець, 140. 198.

Веприкъ, м., 76.

Веремѣєвка, м., 172.

Верещака Проко̂пъ, козакъ, 5. 95, 109. 110.

Взина, с., 110.

Владикинъ Сергій, посолъ Трубецкого, 116. 117.

Вильно, м., 95.

Вишневецкій, кн. Константинъ, 152. 154. 156.

Выговскій Иванъ, генеральный писарь, опо̂сля гетьманъ, 5. 7—10. 11—19. 21—23. 26—46. 48. 49—62. 64. 65. 67—71. 74. 75—95. 104. 108—113. 117. 124—127. 129. 131—133. 136. 139. 141. 148. 149. 163—165. 168. 179—181. 184. 186. 198. 200. 205. 208.

— Данило, зять Хмельницкого, 5. 20. 58. 61—63. 111. 124. 128. 131. 133.

— Константинъ, 5.

— Само̂йло, 45. 123.

— Хведо̂ръ, 5.

— Василь, дядько Ивана, полковникъ овруцкій, 5.

— Илія, небо̂жь Ивана, 5.

— Остапъ, батько  , 61. 81.

Волковъ, Нечипо̂ръ Хризантовичь, шляхтичь, 39. 47.

Волконьскій Василь, переяславскій воєвода, 174. 185. 186. 193. 209.

Волконьскій Федо̂ръ, князь, 131. 177.

Волиньске воєводство (Волынь), з., 98. 131. 139. 140.

Волохи, наро̂дъ, 30. 79. 83. 91. 143. 202.

Воронинъ, полковникъ, 213.

Воронки, м., 170.

Воронко, генеральный осаула, 83.

Вороничь, агентъ польскій, 18.

Вульфъ, староста зъ Динабургу, 139.

Вуяхевичь Михайло, 222.

Г.

Гавриленко Константинъ, полковникъ кременчуцькій, 186.

Гадячь, м., 30. 38. 50. 55. 61. 68. 83. 95. 98. 131. 154. 170. 174. 203. 205. 212.

Гаркуша Хвилонъ, полковникъ полтавскій, 50.

Гвинто̂вка, полковникъ, 215.

Гедеонъ (Юрій Хмельницкій), чернець, 198.

Гедиминъ, вел. кн. литовскій, 130.

Германо̂вка, с., 109.

Гизель Иннокеитій, печерскій архимандрита, 7. 176.

Гискра, по̂сланець Пушкаренка, та бунчуковый товаришь полку полтавского, 46. 78. 83. 85.

Гладкій, полковникъ миргородскій, 186.

Глосиньскій, 188.

Глухо̂въ, м., 75.

Гнѣньскій Янъ, маршалъ посольскои палаты, 106.

Гоголѣвъ, м., 60. 170.

Гоголь Остапъ, полковникъ подо̂льскій, 5. 118.

Голтва, с., 43. 46. 48.

Голуховскій Семенъ, писарь, 118. 125. 149. 158. 165. 168. 175. 182. 192. 193.

Гомо̂нъ, кошовый, 84.

Гонсєвскій, 95. 132.

Гончариха, шляхъ, 140. 141. 143. 147.

Горобець Иванъ, осаула, опо̂сля сотникъ, 171. 222.

Горошинъ, м., 82.

Грекъ Иванъ, 32.

Груша Иванъ, писарь Выговского и генеральный писарь, 5. 44. 95. 106. 118.

Гуджель, полковникъ, 173.

Гуляницкій Григорій, полковн. нѣженьскій, 5. 17. 37. 50. 64. 76. 81. 82. 88—91. 109. 112. 113. 124. 128. 129. 147. 170. 184. 188. 201. 208.

— Степанъ, братъ Григорія, ватажокъ, 91—93.

Гуляницки̂, козача родина, 5.

Д.

Данило, чернець, 29. 35.

Даченко Степанъ, по̂сланый Барабашемъ до Москвы, 26.

Дворецкій Василь, наказный полковникъ кієвскій, 37. 41. 184. 222.

Дзяманъ Сайдакъ, мурза, 92.

Джеджалій, полковникъ ирклѣѣвскій, 17. 41.

Джулай, полковникъ черкаскій, 60. 64. 68.

Динабургъ, м., 131. 139.

Дисна (Десна), р., 131. 198.

Днѣпро, р., 3. 21—24. 28. 60. 61. 76. 89. 114. 116. 124. 131. 170. 172. 175. 176. 183—185. 193—195. 198. 202. 205. 209.

Довгаль Степанъ, полковникъ миргородскій, 40. 50. 54. 78. 82. 85.

Довгорукій Григорій, князь путивельскій, 76. 77. 121. 132.

Донъ, р., 186.

Донець, козакъ, 78.

Донець, р., 42.

Донцѣ, 186.

Дорошенко Грицько, 208.

Дорошенко Петро, полковникъ прилуцкій, 5. 17. 89. 112. 116—118. 124. 125. 150—152.

Доскинъ, м., 131.

Друя, р., 131.

Е.

Ева, перша жѣнка, 102.

Евлашевскій, польскій посолъ, 61. 69.

Евхимъ Коробка, сотникъ корсуньского полку, 18.

Ж.

Ждановичь Анто̂нъ, колишній полковникъ кієвскій, 5. 16. 124.

Жердева долина, 114.

Жовнинъ, м., 172.

Жолко̂вскій, вел. гетьманъ коронный, 142.

Жуки, с., 49.

Жуковый Байракъ, 31.

Жученко Хведо̂ръ, полковникъ полтавскій, 83. 119. 169. 172. 173.

З.

Загоровскій Викторъ, игуменъ, 209. 222.

Заднѣпре, з., 20. 58.

Зайончковскій Іовъ, архимандрита кобриньскій, 118. 124.

Запороже, 3. 8. 23. 26—28. 42. 44. 47. 67. 109. 153. 179. 200—208.

Запорожцѣ, 3. 13. 26—29. 31. 39. 40. 47. 49. 84. 85. 109. 162. 180. 186. 196. 202. 203. 205—207. 212. 219. 220.

Зарудный, Само̂йло Богдановичь, генеральный судія, 5. 10. 16. 19. 20. 118.

Засядько Яко̂въ, полковникъ лубеньскій, 119.

Зеленевицкій, 144.

Зеленьскій Михайло, полковникъ поднѣпряньскій и брацлавскій, 5. 14. 17. 118.

Зицинъ, м., 131.

Змѣѣвъ, м., 52.

3олотаренко Василь, полковникъ нѣженьскій, 90. 108. 109. 119. 123. 129. 130. 169—175. 179—182. 184. 186. 187. 192—194. 201. 203. 205. 211—213. 215. 217. 219. 221. 222.

Зѣнько̂въ, м., 30. 84. 85. 88. 91.

3узинъ, воєвода путивельскій, 9.

И.

Ивана Св., церква въ Варшавѣ, 107.

Иваненко Михайло, посолъ Барабашо̂въ до Москвы, 26.

— Само̂йло, посолъ Барабашо̂въ до Москвы, 26.

Ивано̂въ Олександеръ, думный дякъ, 131.

Инглисъ, полковникъ, 213.

Ирклѣй, р., 40. 184.

Ирклѣѣвъ, м., 172.

Ичня, м., 204. 220.

К.

Каинъ, 198.

Калга султанъ, 37. 92. 160. 161.

Калмики, наро̂дъ, 94. 205.

Камѣнне, м., 30. 75. 76.

Каплоньскій, 188.

Кара-бей, 40. 41. 49.

Карачевскій повѣтъ, 124.

Карлъ Ґуставъ, Шведскій король, 14. 16. 23. 36. 39. 100. 107.

Касоговъ Григорій, стряпчій, 81. 172. 173.

Кієвъ, м., 7. 15. 20. 22. 34. 40. 41. 51. 54. 58—61. 63—65. 77. 79—81. 95. 115. 116. 118. 122. 126. 132. 135. 140. 143. 156—159. 161. 176—178. 185. 193. 198. 205. 211.

Кикинъ Василь Петровичь, дякъ, 55. 62. 67. 68. 75—77.

Киндій Павло, 222.

Кисѣлѣ, с., 40.

Кисѣль Адамъ, воєвода, 202.

Кобизча, м., 109.

Ковалевскій, осаула, 5. 10. 20. 51. 62. 65. 75. 110. 118. 119.

Кодачка, р., 134. 136.

Козаки, 21. 32. 40. 48. 60. 61. 76. 88. 99. 102. 107. 111. 134. 138. 143. 145. 147. 148. 150—152. 157. 159. 163. 167. 168. 170. 184. 212.

Козелець, м., 170. 185—187. 192. 207. 213.

Козелъ, полковникъ миргородскій, 50. 55.

Козловскій Гринько, князь, 135. 136. 143. 156. 157. 160. 161.

Коковиньскій Осипъ, стольникъ, 193.

Колонтаєвъ, воєвода московскій, 30. 46. 52.

Колющенко Богданъ, 173.

Комишня, м., 62.

Конотопъ, м., 88—92. 94. 133. 161. 208.

Константино̂вскій соборъ, 89.

Корка, с., 68.

Коробка, козакъ, 68.

Корсакъ, полковникъ, 65.

Корсунь, м., 14. 20. 42. 118. 136. 162. 163. 166. 175. 198.

Корчевскій Хома, сяно̂цкій по̂дкоморій, 111. 202.

Косо̂въ Сильвестеръ, митрополіта, 7.

Котельва, урочище, 140. 157.

Котляръ, во̂йтъ лубеньскій, 24.

Кравченко Иванъ, полковникъ бѣлоцерко̂вскій, 84. 85. 88. 113. 118.

— во̂йсковый судія, 118.

Крако̂въ, м., 136.

Краховецкій, полковникъ корсуньскій, 68.

Креховецкій, 188.

Кременчугъ, м., 47. 172. 192.

Кречиньскій, 140.

Кречовскій, 111.

Крупичь-Поле, урочище, 91.

Крымъ, з., 18. 29. 40. 75. 79. 83. 128. 136. 140. 161. 162. 183. 193.

Крымцѣ (Крымчаки), гл. Татаре.

Кульбака Иванъ, полковникъ переяславскій, 37.

Кульженко Порфиръ, 222.

— Семенъ, 222.

Куракинъ, князь московский, 82. 83. 85. 87. 89. 90.

Курощупъ Мартинъ, бранець, 184.

Л.

Лавра Кієвска, 176.

Ладыжиньскій, 205. 208—210. 211.

Лапчиньскій, вождъ польскій, 84.

Львовъ, князь и вождъ московского во̂йска, 82. 89.

Левко, слуга Бутурлина, 81. 94.

Левшинъ, начальникъ конвою, 60. 64.

Лобода Хведо̂ръ, во̂йсковый товаришь, 68. 128.

Лободы, козача родина, 5. 109.

Лопухинъ Ларіонъ, думный дякъ, 15.

Лохвиця, м., 75. 82—85. 87. 89. 170.

Либедь, р., 137.

Лизогубъ, полковникъ канѣвскій, 110. 113. 116. 118. 184. 194.

Липова долина, 62.

Литва, з., 21. 22. 35. 98—100. 132. 135.

Литовске Велике князѣвство, 34.

Лубеньцѣ, городяне, 50. 171.

Лубны, м., 26. 32. 38. 50. 82. 170. 195.

Лукашь, козакъ, 58.

Любомирскій, полёвый гетьманъ, 138. 140. 141. 143—145. 147—150. 152. 161. 163. 188.

Люборъ, м., 141.

Лѣвобереже, з., 57. 60. 109. 169. 171. 175. 176. 183. 184. 192. 202. 203.

Лѣсницькій Григорій, полковникъ миргородскій та генеральный судія, 5. 10. 13. 14. 22. 23. 27. 31. 32. 37. 38. 40. 42. 43. 46. 47. 53. 95. 110. 124. 128. 147.

Люторенко Яко̂въ, полковникъ бѣлоцерко̂вскій, 37. 139.

Ляпуновъ Проко̂пъ, начальникъ во̂йска московского, 15. 94.

Ляхо̂вцѣ, с., 132.

Ляхи, гл. Поляки.

М.

Мазепа Иванъ, рускій шляхтичь, 202.

Македоньцѣ, наро̂дъ, 102.

Максимъ, протопо̂пъ, 174.

Макухъ, козакъ, 170.

Мала-Русь, з., 131.

Манжеликъ, м., 50.

Махержиньскій, козакъ, 6. 147.

Махметъ Гирей (Мехметъ Гирей), ханъ, 91. 183. 195.

Межибоже, м., 39.

Межигорскій монастырь, 131.

Мерещиновъ Иванъ, архимандрита монастыря черниго̂вского, 25.

Методій, єпископъ (Филимоновъ) 178—182. 186. 187. 191—193. 202. 203. 205. 207. 210. 211. 215. 217—219.

Могилѣвъ, м., 35. 132.

Молдаване, наро̂дъ, 38.

Молявка, кієвскій полковникъ, 170.

Морозовъ, бояринъ, 26. 150. 151.

Москалѣ, наро̂дъ, 4. 38. 42. 51. 52. 55. 56. 60. 61. 64. 69—71. 75. 76. 82. 84. 85. 88—94. 100. 103. 109. 122. 126. 138. 140—162. 167. 169. 173. 175—178. 183—185. 190. 194. 195. 197. 198. 202. 208—211. 213. 217.

Москва (Московщина), з., 1. 4. 6—8. 13. 14. 23. 26. 27. 29. 54. 56. 61. 71. 76. 80. 81. 83. 85. 90. 99—101. 114. 115. 119. 122. 124. 125. 129. 130—134. 136. 137. 139. 140. 142. 148. 149. 152. 153. 156. 158. 167. 169. 171. 173—182. 184. 186—191. 197. 200. 202—205. 208. 211—213. 220—222.

Москва, м., 13. 15. 16. 18. 25. 28. 29. 32. 33. 36—40. 42. 43. 46. 48. 50—53. 57—60. 62. 64. 78. 79. 84. 86—88. 120. 123—128. 136. 138. 147. 173. 175. 192. 213. 214.

Миргородъ, м., 23. 25. 30. 42. 82. 85. 170.

Миргородцѣ, мѣщане, 31. 32. 50. 68. 85.

Михайловъ Василь, дякъ, 131.

Михайло̂вка, с., 176.

Мрозовицкій (Морозенко), козакъ, 6.

Мужило̂вскій, протопо̂пъ, 167.

Н.

Немиричь Юрій, козакъ, 6. 14. 15. 64—66. 68. 84. 95. 108. 142.

— Степанъ, рейментаръ, 109. 142. 145. 156. 159.

Непшинъ, по̂сланець, 217.

Нечаєвъ Якушка, ратникъ, 210.

Нечаѣ, козача родина, 5.

Нечай Иванъ, полковникъ, 21. 22. 123. 128. 136. 137. 198. 208.

Новгородъ Великій, м., 130.

— Сѣверскій, м., 120. 121, 124.

Носачь Тимохвѣй, обозный, 5. l0. 11. 20. 56. 95. 107. 110. 112. 113. 118. 147. 149, 163. 167. 184.

Носо̂вка, м., 192.

Никифоровъ Юрій, гонець, 175.

Николка, „посадскій человѣчишко“, 16.

Нураддинъ солтанъ, 40. 92. 132. 141. 143. 149. 150. 151. 154. 155. 158. 160. 161.

Нѣжень (Нѣжинъ), м., 34—42. 90. 108. 109. 122. 129. 157. 170. 171. 173. 184. 185. 192. 212—214.

Нѣженьцѣ, городяне, 90. 170. 171. 186. 207. 210. 212. 219.

Нѣконъ, патріярха царгородскій, 7. 70.

Нѣмцѣ, наро̂дъ, 31. 48. 49. 52. 83. 139. 143. 193.

О.

Одинець Андрѣй, полковникъ черкаскій, 113. 116. 118. 125. 130.

Одоєвскій Микита, бояринъ, 131.

Олексѣй Михайловичь, царь московскій, 78. 131.

Олешня, м., 75. 76.

Олфимовъ Иванъ, стольникъ, 39.

Орда, гл. Татаре.

Орѣхо̂вцѣ, с., 140.

Орша, м., 35.

Остапенко Семенъ, по̂сланець Барабаша до Москвы, 26. 54.

Остеръ, м., 172.

Охрименко Павло, посолъ до Москвы, 125.

П.

Паволочь, м., 5. 220.

Пацкѣєвъ Матвѣй, полковникъ ирклѣѣвскій, 37. 41.

Перепетиха, могила, 140.

Переяславъ, м., 15. 20. 23. 32. 34. 37. 38. 60. 64. 86. 87. 95. 96. 108. 109. 113. 116—119. 122. 126. 129. 157. 163. 165. 168. 169. 174. 177. 183. 184. 192. 193. 200. 20l. 208. 210. 214. 217.

Переяславцѣ, городяне, 169. 171. 172. 185. 213.

Песковъ, воєвода, 184.

Песчане, м., 184.

Пиво, полковникъ, 130. 131.

Пилипъ, протопо̂пъ миргородск., 85.

Пиньскъ, м., 57.

Пирскій Андрѣй, полковникъ лубеньскій, 186.

Пирятинъ, м., 15. 82. 170. 193.

Подо̂льске воєводство (Подо̂лє), 98. 131. 132. 140.

Пожарскій Семенъ, князь московскій, 82. 89. 92—94. 161.

Полтава, городъ, 30. 31. 40. 42. 43. 47—50. 52. 78. 170. 192. 222.

Полтавцѣ, городяне, 15. 82.

Полтевъ, посолъ московскій, 170.

Полузорѣ, долина, 48. 49.

Польща (Рѣчь-Посполита), з., 1. 4—7. 14. 18. 22. 39. 55—57. 69. 72—74. 83. 86. 89. 97—102. 104—108. 121. 130—137. 139. 140. 142. 144. 148. 149. 151. 153. 154. 160. 161. 163. 165. 167. 169. 170. 175. 176. 179. 182. 183. 186. 188—190. 197. 200—202. 205. 206. 208. 212. 221.

Поляки (Ляхи), наро̂дъ, 6—8. 13. 18. 21. 24. 26. 27. 29. 31. 33—36. 38. 40—42. 45. 46. 55—58. 64. 68—71. 74. 75. 79. 83. 84. 86. 88. 90. 91. 94. 102. 103. 107. 109—112. 115. 118. 123. 130—136, 140—143. 145—163. 165. 166. 169—171. 174—176. 179—181. 185. 188—190. 193. 195—198. 200. 207. 208. 210.

Поляньскій, полковникъ, 213.

Попкевичь Матвѣй, полковникъ ирклѣѣвскій, 186. 222.

Поповичь Иванъ, по̂пъ паволоцкій, 220.

Порта, 110.

Портомоинъ Яко̂въ, по̂ддячій царскій, 58. 59. 62. 77—79.

Станиславъ, гетьманъ, 132. 138—141. 144. 146. 147. 151. 152. 188.

— Юрій, 84. 85.

Почепъ, 120. 124.

Правобереже, з., 190.

Пражмовскій, коронный канцлєръ, 132.

Приклоньскій, стольникъ, 194. 195.

Прилучане, городяне, 171.

Припеть, р., 131.

Протасьевъ Федо̂ръ, посолъ московскій, 173—175.

Прусы, з., 135. 139.

Путивель, м., 39. 46. 59. 80. 87. 88. 94. 157. 211. 212.

Путивельскій повѣтъ, 124.

Пушкаренко (Мартинъ Пушкаръ), полковникъ полтавскій, 8. 14. 29—31. 38—50. 52. 54. 55. 57. 58. 62. 77. 79. 165. 169. 184.

— Кирикъ, сынъ Мартина, 78. 83.

Пѣсецкій, полковн. прилуцкій, 222.

Пятка, м., 150—152.

Р.

Рагозинъ, стряпчій, 28.

Ракочій, князь Семигородскій, 16. 54. 135. 160.

Рѣчь-Посполита, гл. Польща.

Рильскъ, м., 88. 124.

Римляне, наро̂дъ, 102.

Романовскій кутъ, урочище, 214.

Ромны, м., 30. 83. 85. 87. 89. 170.

Ромодановскій, князь, 15. 20—22. 51. 54. 55. 57—59. 62—67. 77. 80—83. 89. 90. 118. 119. 170—173. 181. 182. 186. 187. 191—195. 203.

Росія, з., 4. 38.

Ртищевъ, бояринъ, 25. 54. 178. 181. 185.

Русава, р., 113.

Русь, з., гл. Руска земля.

Руска земля, 3. 102. 103.

Рябцѣ, м., 49.

С.

Савицкій Само̂йло, писарь Сомка, 222.

Сапѣга, князь, 132.

Свислоча, р., 131.

Свѣдовець, с., 109.

Северины, козача родина, 5.

Северинъ Степанъ, сотникъ, 109.

Сеймъ, р., 95.

Селимъ-Гирей, солтанъ, 195.

Семенъ Ананій, полковникъ, 222.

— протопо̂пъ, 178.

Сербинъ Иванъ, отаманъ, 31. 128.

Сербы, наро̂дъ, 30. 31. 46. 76. 83. 90. 91.

Сибѣръ, з., 222.

Силка, ватажокъ, 84. 91.

Силичь Іоаникій, полковникъ черниго̂вскій, 5. 37. 119. 186. 193. 194. 222.

Скоробогатенко, 85. 90.

Скрябинъ, полковникъ, 213.

Скуратовъ, стольникъ, 43—46. 48. 50—54. 90.

Слободище, м., 147. 148. 162. 182.

Смоленьскъ, м., 132.

Собѣскій Иванъ, коронный хоружій, 142. 143.

Соколячій Байракъ, 48. 49.

Сомко Якимъ, шурякъ Хмельницкого, 114. 130. 169—175. 178. 180—188. 190. 192—194. 201. 205. 207—222.

Сомченко, 165.

Сосно̂вка, р., 91—93.

Софійскій монастырь, 20.

Спаса Св. церква въ Корсуни, 166.

Срѣбне, м., 89. 92. 94.

Стайки, с., 170.

Старковъ, по̂ддячій, 87.

Стародубъ Иванъ, полковникъ канѣвскій, 37.

Старый-Быхо̂въ, м., 35. 123.

Степанъ Баторій, король польскій, 102.

Страсбургъ, полковникъ, 213. 217.

Стринджа Михайло, отаманъ, 29. 46.

Стрѣлковскій, польскій гонець, 54.

Сула, р., 50.

Сулима, козакъ, 109. 110.

Сулимы, козача родина, 5. 109.

Сулиничь, полковникъ паволоцкій, 41.

Суличенко Михаилъ, по̂сланый въ Москву, 174.

Сумы, м., 170.

Суховѣй, запорожець, 162.

Сухотинъ Теоктистъ, гонець, 173.

Сѣверщина, з., 55.

Сѣвске, м., 86—88.

Сѣвскій повѣтъ, 55. 76. 153.

Сѣрко Иванъ, полковникъ кальницкій, 109. 114. 118. 165. 179. 188. 203.

Сѣчь, 179. 188. 205.

Сѣчовики, 180. 203.

Т.

Татаре, Крымчаки (Крымцѣ), наро̂дъ, 13. 18. 21. 23. 29. 34. 38. 40—42. 49. 50. 55. 57—59. 61. 63—65. 67. 68. 75. 76. 79. 80. 84. 86. 87. 90. 93—95. 115. 118. 132. 133. 135. 141. 146. 151. 152. 154—156, 158—162. 170. 171. 180. 183—185. 188. 192. 193. 195. 202. 205. 207. 209.

Татищевъ, историкъ, 25.

Терещенко Федо̂ръ, полковникъ прилуцкій, 83. 119. 186.

Тернопо̂ль, м., 139. 140.

Тетеревъ, р., 146.

Тетеря Павло, полковникъ переяславскій, 5. 15. 18. 20. 51. 57. 68. 74. 75. 130. 131. 163. 165. 168. 197—202. 204. 205. 208. 209. 212. 220.

Тимошь, намѣстникъ гадяцкій, 30.

Томкевичь Теодозій, грекъ, мѣщанинъ льво̂вскій, 56.

Торговиця, урочище, 92.

Трейтянъ Семенъ, полковникъ, 222.

Трехтемиро̂въ, м., 114. 170.

Трехтемиро̂вскій монастырь, 116.

Тризничь Хома, писарь полковый переяславскій, 222.

Трубецкій Олексѣй, кн. бояринъ, 15. 21. 22. 25. 31. 86—90. 92. 95. 109. 113. 116—121. 124. 129.

Туреччина, з., 195. 200.

Турки, наро̂дъ, 33. 40. 64. 102, 135. 196. 198.

Тюлюбаѣвъ Хведо̂ръ, гонець московскій, 59. 77. 79.

У.

Угры, наро̂дъ, 38. 143.

Украина-Русь (Украина), з., 1—10. 13. 18. 20—22. 25—28. 30—35. 38—42. 54. 56—58. 60—62. 68—71. 76—78. 80—84. 86—88. 91. 95. 98—100. 102. 104. 108. 110. 112—115. 120. 122—124. 126—133. 137. 138. 140—142. 144. 149. 153. 156. 158. 159. 161—163. 168. 169. 171—185. 187. 188. 190. 193—197. 207. 210—213. 220. 221.

Украинцѣ, 1. 4. 8. 31. 41. 52. 54. 55. 74. 77. 78. 80. 83. 85. 89. 92. 94. 99. 112. 115. 126. 127. 129. 130. 137. 138. 158. 159. 170. 172. 176—178. 183. 185. 190. 195. 197. 208. 209. 213. 215.

Умань, м., 22. 122. 135. 175.

Ушачка, р., 131.

Ф.

Фецькевичь Остапъ, посолъ до Москвы, 125.

Филимоновъ Максимъ, протопо̂пъ, 25. 90. 108. 129. 173. 178.

Х.

Ханенко Михайло, полковникъ уманьскій, 5. 37. 113. 118.

Хвасто̂въ, м., 140.

Хвилимоненко Максимъ, протопо̂пъ, гл. Филимоновъ.

Хлоповъ Кирило, стольникъ, 213. 215.

Хмельницкій Богданъ, гетьманъ Украины, 1—10. 14—16. 18—22. 26. 28. 36. 45. 56. 57. 62. 67. 78. 82. 90. 108. 109. 116. 119. 122. 126. 131. 163. 174. 177. 181—184. 197. 198. 200. 201. 202. 208.

Хмельницкій Юрій, сынъ Богдана, гетьманъ, 5. 8—13. 21. 28. 38. 41. 43. 109—111. 113. 114. 116—121. 124. 125. 129. 133. 134. 136—138. 140. 141. 143. 146—151. 153. 154. 158. 162—167. 169. 171. 173—175. 179. 181—186. 188—190. 192—198. 201. 204. 205. 209. 220. 221.

Хмельницкій Яненко Павло, полковникъ кієвскій, 37. 44.

Хмельниченко, гл. Юрій Хмельницкій.

Хмѣлецки̂, козача родина, 5.

Хитрово Матвѣєвичь, окольничій, намѣстникъ ржевскій, 15. 28. 31. 32. 38. 39. 41. 42. 44. 50. 51. 66.

Хованьскій, 95. 132.

Христосъ, 199.

Ц.

Царгородъ, м., 206.

Цурковскій Олександеръ, во̂йтъ, 129.

Цыцуря (Цюцюря) Тимо̂шь, полковникъ переяславскій, 85. 108. 109. 113. 123. 130. 134—136. 140. 142. 143. 153—155. 158—160. 165. 184. 208.

Цѣсарскій Иванъ, обозный, 222.

Ч.

Чаадаєвъ, товаришь Борятиньского, 158. 168. 177. 184. 185. 191.

Чарнецкій, гетьманъ коронный, 132. 170.

Чарторыйскій, кн. Михайло, воєвода брацлавскій, 153.

Чаусы, м., 35.

Червона Русь, з., 74.

Черкаскій, 205.

Черкасы, м., 22. 34. 42. 95. 108. 120. 122. 194.

Чернявскій Дмитро, полковникъ, 222.

Черниго̂въ, м., 157. 210.

Черниго̂вцѣ, городяне, 90. 171. 172. 185.

Чигиринъ-До̂брова, м., 45.

Чигиринъ, м., 14. 28. 40. 50. 53—55. 58. 59. 61. 68. 77—81. 88. 109—112. 125. 137. 175. 195. 196. 198.

Чигириньска рада, 14.

Чорне море, 71. 84.

Чорный-Остро̂въ, м., 160.

Чорнухи, м., 82.

Чудново, м., 140. 146. 147. 152. 154. 169.

Ш.

Шамрицкій, лубеньскій полковникъ, 169. 222.

Шаповало̂вка, с. 91.

Шаргородъ, м., 132.

Шведы, наро̂дъ, 135. 138.

Шведскій король, гл. Карлъ Ґуставъ.

Шведчина (Швеція), з., 14. 39.

Швець, полковникъ лубеньскій, 5. 50. 82. 83.

Шепелевъ, полковникъ, 213.

Шереметевъ Василь Борисовичь, бояринъ, 15. 22. 42. 54. 55. 58—65. 77. 80. 81. 86. 116. 118. 119. 132. 134. 136 138. 140. 142. 143. 146—153. 156—159. 161. 162. 169. 182. 193.

Шикій Захаръ, писарь, 222.

Шило̂въ, м., 132.

Шиманъ, полковникъ зѣнко̂вскій, 186.

Ширяй Кирило, полковникъ, 222.

Шомовскій, стольникъ судомирскій, 153. 154. 156.

Шуринбей, мурза татарскій, 92.

Щ.

Щербань Константинъ, господарь волоскій, 134. 136.

Щербатовъ, князь, 156. 157. 164.

Щуровскій, наказный полковникъ переяславскій, 186. 222.

Є.

Єгипетъ, з., 97.

Ю.

Юда, 199.

Юрій Хмельницкій, гл. Хмельницкій.

Я.

Яблоньскій, 84.

Яковенко, козакъ, 38.

Янъ Казимиръ, король Польскій, 6. 69. 95. 97. 99. 105. 106. 130. 131. 159.

Яцина Зѣновій, Путивлянинъ, по̂сланый Трубецкимъ до заднѣпряньского во̂йска, 113. 116.
СПИСЪ ПОХИБОКЪ ДРУКАРСКИХЪ
въ XIII. томѣ „Рускои Историчнои Бібліотеки“.


стор. 8 ряд. 12 зъ горы зам. козаки постануть читай козаки стануть
9 18 Питивельского Путивельского
14 11 зъ долу царь вѣдавъ же царь вѣдавъ вже
47 1 зъ горы приступити приступивъ
47 9 Кременчука Кременчуга
55 12 зъ долу съ краю въ краю
73 10 зъ горы протестаньскихъ протестантскихъ
73 10 зъ долу унітамъ дизунітамъ унітамъ чи дизунітамъ
75 12 Каменне Камѣнне
76 10 зъ горы Каменне Камѣнне
стор. 95 ряд. 14 зъ горы зам. во̂дняти читай во̂дняти̂
95 11 зъ долу Верещага Верещака
128 18 зъ горы Лѣсковницкого Лѣсницкого
153 18 Шимовскій Шомовскій
156 12 зъ долу Шимовскій Шомовскій
158 11 зъ горы Чаодаєва Чаадаєва
172 18 зъ долу Косогову Касогову
172 1 Косогову Касогову
173 2 зъ горы Косогову Касогову
184 4 Лѣсеницкій Лѣсницкій
192 6 Кременчука Кременчуга
193 18 Юріэмъ Юріємъ
194 7 Полчанами полчанами
195 7 Преклоньскій Приклоньскій
Складавъ Левъ Вербицкій

Родимцѣ!


Выдавництво „Рускои Историчнои Бібліотеки“ поклало собѣ задачу, подати Вп. Родимцямъ енцикльопедію историчну, нашои бувальщины во̂дъ найдавнѣйшихъ часо̂въ ажь до теперѣшныхъ, зложену съ творо̂въ найлучшихъ историко̂въ. Зъ симъ томомъ матимуть Вп. Родимцѣ вже 11 томо̂въ, котри̂ сягають въ половину XVII. ст. (небавомъ буде выповнена прогалина VII. и VIII. томомъ). Однакожь вже теперь, коли выдавництво ледве доходить половины, перши̂ томы вычерпуються такъ, що по̂знѣйши̂ передплатники ледви зможуть зложити собѣ комплєты. Такъ съ I. и II. тому лишилося ще по 150 примѣрнико̂въ и задля того заявляємо, що лише до 1. руск. липця с. р. можна буде набувати си̂ томы разомъ съ слѣдуючими 9-ма за 12 р. (брошуровани̂), а съ 1-ымъ липця I. и II. томъ „Руск. Ист. Бібліотеки“ можна буде до̂стати лише по цѣнѣ книгарско̂й 3 р. 50 кр. Просимо отже тыхъ Вп. Родимцѣвъ, котри̂ бажали бы набути комплєтъ „Рускои Историчнои Бібліотеки“ по цѣнѣ пренумераційно̂й о скори̂ замовленя. Передплату найлучше надсылати (можна и мѣсячными ратами по̂сля власнои декляраціи) по̂дъ адресою:

Олександеръ Барвѣньскій
професоръ семінаріи учит.
у Львовѣ, ул. св. Миколая 13, II.

——————

  1. Цифры арабски̂ означають стороны тому; м. = мѣсто або мѣсточко; р. = рѣка; с. = село; з. = земля.
Суспільне надбання

Ця робота перебуває в суспільному надбанні в усьому світі.


Цей твір перебуває в суспільному надбанні в усьому світі, тому що він опублікований до 1 січня 1929 року і автор помер щонайменше 100 років тому.