Словарь української мови
Борис Грінченко
С
ступа
Берлін: Українське слово, 1924

Сту́па, пи, ж. 1) Ступка, толчея. Носиться, як дурень з ступою. Ном. 2) — ножана́. Ножная толчея. Сим. 139. Тоже: — ножі́на. Состоять изъ колоди съ є́мою (ямою), на колоду, подъ прямымъ угломъ къ ней, положены концы двухъ параллельныхъ брусковъ — підва́лин, противоположные концы которыхъ опираются на ножки — лабки́ и соединены попру́гою — деревян. перекладиной; рычагъ, клюпа́ч, опирается на вдѣланный въ него вал, лежащій концами на підва́линах; одинъ конецъ клюпача находится подъ попругою, на другомъ у него тяжелый пестъ — клю́па, обитый листовымъ желѣзомъ — постоло́м и падающій въ єму; стоящій на рычагѣ работникъ держится за подставку, ручник въ видѣ букви п, опирающейся ножками на підва́лини. Шух. I. 162. 3) — походю́ча, прохідна. Также толчея слѣд. устройства: коло́да съ ямою, выложенной листовымъ желѣзомъ (постолом), по обѣимъ сторонамъ ямы въ колоді два столба (стовпи), соединенныхъ двумя толстыми досками вверху и посреди — прави́ло ви́шнє и ни́жнє; стовпи́ и прави́ла вмѣстѣ называются єре́м; надъ ямою въ правилах отверстія, сквозь которыя проходитъ четырехгранный пестъ — макогі́н, вверху имѣющій утолщеніе — го́лову, а внизу обитымъ желѣзомъ концемъ входящій въ єму; въ пестѣ внизу колышекъ — клюк, къ которому привязанъ шнур, идущій вверхъ, переброшенный черезъ прикрѣпленный къ верхнему прави́лу блокъ (жєбки) и затѣмъ спускающійся внизъ къ педали, называемой сту́патень, укрѣпленной въ підно́жях съ лабка́ми (ножками); нажатіе ступатня поднимаетъ пестъ. Шух. I. 162. Правила наз. еще раме́на. Шух. I. 104. 4) Часть маслобойни. См. Олійниця. 5) Толчея въ сукновальнѣ. Вас. 172. Также сама сукновальня. Мик. 481; тоже: ступа сукнєна. Шух. I. 113. 6) Часть ловушки для лисицъ. См. Пасть. Шух. I. 236. Ум. Сту́пка.

Ступа́, пи́, ж. 1) Шагъ, слѣдъ, стопа. Пішов буцім то в город тихою ступою. Кв. I. 31. Ой ступай же, кониченьку, тихою ступою. Чуб. Ступо́ю. Шагомъ. Їде собі ступою. Канев. у. 2) Слѣдъ. 3) Во́вча ступа́. Раст. Lycopus cxaltatus. Вх. Пч. I. 11. Вовча ступа пустила широке листя. МВ. I. 140.