Моє бажання.

Не обскурант я, що не плачу
За тим, чого нема,
Що вже минуло і мина...
Я України долю бачу.
Не в бунчуках, не в булаві,
Не у гетьманській голові;
Не в скарбах схованих у скрині,
Не в Запорожській Україні,
Не в тім, щоб вибившись на волю
З Ляхами знову воювать,
Та кров славянську проливать
І заливати трупом поле, —
Я даром сліз не проливаю:
Славян усіх в одній семї
Побачить хочеться мені...
Ось, бачте, — я чого бажаю.