Під парусом на дубі

Під парусом на дубі
Майк Йогансен
Харків–Київ: Література і мистецтво, 1933
Обкладинка
Майк Йогансен. Під парусом на дубі (1933).png
Майк Йогансен
 
ПІД ПАРУСОМ
НА ДУБІ

МАЙК ЙОГАНСЕН
 
ПІД ПАРУСОМ НА ДУБІ
 
Державне видавниче об'єднання України (ДВОУ) - логотип.jpg
 
ЛІТЕРАТУРА і МИСТЕЦТВО

ХАРКІВ

КИЇВ

1933

Друкарня ВУАН Київ ДВОУ УПП - логотип.jpg
 

Редактор І. Ткачук
Техкер М. Гулак
Художник Л. Перешкольник
Коректор Г. Йовенко

 

Головліт № 6765 (324). Зам. № 1034. 3¼ арк. Тир. 3000.

ЗМІСТ
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
3
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
4
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
36
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
44
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
72
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
95
 

Видання № 288. Папір 62✕94—38 кг. 1¾ арк. 1 арк. 98,500 літ.
Здано в роботу 15/IV—33 р. Підписано до друку 15/V—33 р.

Ціна 1 крб. 80 коп.
 
Державне видавниче об'єднання України (ДВОУ) - логотип.jpg


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1937 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє протягом життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.