Енеїда (1798)
Іван Котляревський
під ред. Максим Парпура і Йосип Каменецький — не вказані

Санкт-Петербург: Типографїя Государственной Медицинской Коллегїи, 1798
• Цей текст написаний ярижкою.
• Інші версії цієї роботи див. Енеїда
МАЛОРОССІЙСКАЯ


ЕНЕИДА


ВЪ ТРЕХЪ ЧАСТЯХЪ.
Съ пріобщеніемъ
значенія Малороссійскихъ словъ какъ со-
держащихся въ оной, такъ и весьма
многихъ другихъ.


ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ,
1798 года.

Частини

КНИГИ
Продающїяся въ Типографїи Государственной Медицинской Коллегїи:

Безъ переплету.

Сочиненія Василія Капниста, съ гравированнымъ заглавнымъ листомъ и виньетами
-        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -
1 р. 50 к.
Отрывки, сочиненіе одной Російской писательницы, съ гравированнымъ заглавнымъ листомъ и виньетами, въ бум. переплетѣ.
-        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -
80 к.
Драмма вѣрный другъ въ нещастіи познается.
-        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -
40 к.
Пиѳагоровы ученицы, сочиненіе Г. Виланда.
-        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -
 1 р. -
Малороссійская Энеида, въ обверткѣ.
-        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -
1 р. 60 к.
Химія Жакенова.
-        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -
1 р. 80 к.
Фармакологія или описаніе лѣкарствъ, ихъ силы и употребленія.
-        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -
1 р. 20 к.
Хирургія Рихтерова въ трехъ частяхъ въ корешкѣ.
-        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -
4 р. 60 к.
Сибирская язва.
-        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -
50 к.
Ботаника Г. Амбодика.
-        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -
2 р. 50 к.
Паѳалогія Гаубіева.
-        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -
1 р. 45 к.
Лѣчебникъ Г. Элліота переведен. съ Аглийскаго, въ корешкѣ.
-        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -
1 р. 40 к.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває в суспільному надбанні в усьому світі.


Цей твір перебуває в суспільному надбанні в усьому світі, тому що він опублікований до 1 січня 1929 року і автор помер щонайменше 100 років тому.