Хмара-вістун (Megha-dûta)


ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА АСОЦІЯЦІЯ СХОДОЗНАВСТВА

Проф. ПАВЛО РІТТЕРХМАРА-ВІСТУН
(MEGHA-DÛTA)


СТАРО-ІНДІЙСЬКА ЕЛЕГІЯ КАЛІДАСИ


ПЕРЕКЛАД З САНСКРИТСЬКОЇ МОВИ
З ВСТУПНОЮ СТАТТЕЮ Й ПРИМІТКАМИ


ДОДАТКИ:

Рабіндранатх-Таґор. „Хмара-вістун“ начерк
(переклад з бенгальської мови); 2 малюнки:
1) ілюстрація Абаніндронатха-Таґора до поеми;
2) портрет Рабіндранатха-Таґора

ХАРКІВ


сторінка

Бібліографічний опис цього видання зміщено в „Літопису Українського Друку“, „Картковому репертуарі“ та іншіх покажчиках Української Книжкової Палати.
Надруковано в першій друкарні
Видавництва „Пролетарий
Харків, Пушкинська вул., 40
в кількості 1.000 примірн.
Укрліт № 2427
Зам. № 478


сторінка

UKRAINIAN SOCIETY FOR ORIENTAL RESEARCH
Prof. PAUL RITTERMEGHA-DÛTA
OR
THE CLOUD-MESSENGER


by KALIDASA


TRANSLATED FROM SANSCRIT INTO UKRAINIAN
VERSE WITH PREFACE AND NOTES


APPENDIX:
RABINDRANATH TAGORE’S ESSAY
„MEGHA-DÛTA“ TRANSLATED FROM BENGALI


KHARKOW
1928


сторінка

Хмара-вістун (Megha-dûta). Старо-індійська елегія Калідаси. 1928. Малюнок №1.jpg


сторінка

Хмара-вістун (Megha-dûta). Старо-індійська елегія Калідаси. 1928. Малюнок №2.jpg

сторінка


сторінка


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє протягом життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.