Словник української мови (1937)

Словник української мови
Борис Грінченко
під ред. А. А. Хвилі

Київ: Соцеквидав України, 1937
Обкладинка
 
Б. Д. ГРІНЧЕНКО
 
СЛОВНИК
УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ
 

 

СЛОВНИК
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 

том I

 

Б. Д. ГРІНЧЕНКО

 

СЛОВНИК
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 

ЗА РЕДАКЦІЄЮ

А. А. ХВИЛІ

 

ТОМ I

 

А — Ж

 

СОЦЕКВИДАВ УКРАЇНИ • 1937

 
 

 

Відповідальний коректор П. Товстоніг

Техредактор О. СліпенькийПартвидав № 261. Уповноваж. Головліту № 4933. Зам. № 1665. Тир. 10.000. Друков. аркуш. 32¾. Паперов. арк. 16⅜. Папір Понінковської фабрики. Формат 72×110-⅟₁₆. Знаків в паперовому аркуші 128.000. Здано на виробництво 26/X 1936 р. Підписано до друку 21/IV 1937 р.

Ціна 10 карб. 50 коп. Оправа 2 карб.

Книжкова ф-ка Партвидаву ЦК КП(б)У. Київ, Сінний майд., 14.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала в суспільному надбанні в Україні
  • Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Україні, де авторське право діє протягом життя автора плюс 70 років.
  • Автор помер у 1910 році, тому ця робота є в суспільному надбанні в тих країнах, де авторське право діє протягом життя автора плюс 100 років чи менше. Ця робота може бути в суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.