Про організацію 12 (спеціального) відділу при 2-му Головному (розвідувальному) управлінні МВС СРСР

сторінка

Про організацію 12 (спеціального) відділу при 2-му Головному (розвідувальному) управлінні МВС СРСР
ЦК КПРС, перекладено з російської мови користувачами Вікіджерел
Москва: архів, 1953
Документ Радянського Архіву зібраного Володимиром Буковським

Цілком таємно

Особлива папка

ПОСТАНОВА
Про організацію 12 (спеціального) відділу при 2-м Головнім (розвідувальнім) управлінні МВС СРСР.

3 вересня 1953 року

м. Москва

1. Доручити МВС СРСР (тов. Круглову) організувати при 2-м Головнім (розвідувальнім) управлінні МВС СРСР 12-й (спеціальний) відділ для проведення диверсій на важливих військово-стратегічних об'єктах і комунікаціях на території головних агресивних держав — США та Англії, а також на території інших капіталістичних країн, які використовуються головними агресорами проти СРСР.

Визнати за доцільне здійснення актів терору активних дій щодо найбільш активних і злісних ворогів Радянського Союзу з числа діячів капіталістичних країн, особливо небезпечних іноземних розвідників, ватажків антирадянських емігрантських організацій та зрадників Батьківщини.

2. Встановити, що всі подані (нерозбірливий текст) МВС СРСР заходи на лінії 12 (спеціального) відділу попередньо розглядаються і санкціонуються Президією ЦК КПРС.

3. Затвердити положення, структуру і штати 12 (спеціального) відділу при 2-м Головнім (розвідувальнім) управлінні МВС СРСР.


 Секретар ЦК КПРС

 М. Хрущов

Ціл. таємно
Особлива папка

ПроектПоложення
Про 12-й відділ при 2 Головному / розвідувальному/ Управлінні МВС СРСР.1. 12-й відділ при 2 Головнім /розвідувальнім/ Управлінні МВС СРСР виконує спеціальні завдання з диверсій та терору у капіталістичних країнах.

Всі заходи за лінією 12-го відділу відбуваються лише після попереднього докладу й отримання санкції ЦК КПРС.

Враховуючи особливий характер виконуваних завдань, вся робота відбувається із дотриманням найсуворішої конспірації.

З метою забезпечення кваліфікованими кадрами 12-й відділ прирівнюється в правах до самостійного оперативного управління МВС СРСР.


2. Структура і кадри 12-го відділу затверджуються особливою постановою ЦК КПРС.

12-й відділ підпорядковується безпосередньо начальнику 2-го Головного /розвідувального/ управління МВС СРСР.

На 12-й відділ покладаються такі завдання:

а) Проведення диверсій на важливих військово-стратегічних об'єктах і комунікаціях головних агресивних держав, як на території цих держав, так і на території інших капіталістичних країн, які використовуються головним агресором проти СРСР.

б) Здійснення актів терору у відношенні до найбільш активних і злісних ворогів Радянського Союзу з числа діячів іноземних держав, особливо небезпечних іноземних розвідників, ватажків емігрантських організацій і зрадників Батьківщини.

Організація секретного вилучення і доставки на нашу територію осіб, вивезення яких є особливою необхідністю.

в) Організація викрадення і доставки в СРСР новітніх зразків озброєння і військової техніки капіталістичних держав, застосування в необхідних випадках підкупу та інших засобів.

4. З метою виконання вище перелічених завдань 12-й відділ:

а) Виявляє і вивчає військові бази, аеродроми, порти, важливі військово-промислові об'єкти, вразливі вузли комунікацій, вишукує підходи до цих об'єктів і насаджує на них агентуру, здатну здійснити диверсійні заходи.

Організовує спостереження і підведення агентури до осіб, стосовно яких намічено проведення спеціальних заходів.

б) Добирає і готує в СРСР, країнах народної демократії і капіталістичних державах спеціальні кадри нелегалів як з числа радянських громадян, так і іноземців, відданих Радянському Союзу, сміливих, рішучих, що володіють організаторськими здібностями.

в) Для проведення заходів з диверсій та терору створює в капіталістичних країнах нелегальні резидентури і агентурні групи, здатні організувати цю роботу.

г) Створює в капіталістичних країнах глибоко законспіровані резидентури і агентурні групи із завданням розгортання активної диверсійної діяльності тільки в разі військових дій.

д) Для легалізації розвідників і агентів-нелегалів створює в капіталістичних країнах необхідне прикриття — комерційні підприємства, торгові фірми, комісійні та посередницькі бюро, імпортні фірми, пансіони, гаражі, кафе та ін.

є) За допомогою відповідних підрозділів 2-го Головного /розвідувального/ Управління МВС СРСР забезпечує нелегалів документами, необхідними для проживання і пересування за кордоном.

ж) Організовує надійний швидкий діючий зв'язок з нелегальними резидентурами і агентурними групами за нелегальними каналами, використовуючи для цього радіо, мікрофотографію, інші технічні засоби.

з) Забезпечує нелегальні резидентури і нелегальні групи необхідними матеріально-технічними засобами для здійснення диверсій і терористичних актів.

5. Нелегальним резидентурам і групам 12-го відділу у капіталістичних країнах забороняється підтримувати будь-який контакт з місцевими комуністичними організаціями, а також вербувати агентуру з числа комуністів.

6. Для здійснення диверсійних і терористичних актів, а також організації викрадення новітніх зразків озброєнь, військової техніки, 12-й відділ у необхідних випадках використовує агентурні можливості інших підрозділів 2 Головного /розвідувального/ Управління МВС СРСР і за погодженням з керівництвом Міністерства оборони СРСР можливості 2-го Головного управління Генштабу Радянської Армії, якщо агентура цих управлінь має підходи до об'єктів диверсій і терору і може прискорити або полегшити виконання завдань.

7. Вибір і вивчення військово-стратегічних об'єктів диверсій проводитися в контакті з 2-м Головним Управлінням Генштабу Радянської Армії.

8. У своїй роботі 12-ї відділ використовує інформаційні матеріали про військово-стратегічні об'єкти капіталістичних країн, наявних у 2-м Головнім /розвідувальнім/ Управлінні МВС СРСР та 2-м Головнім Управлінні Генштабу Радянської Армії.

9. З метою добору необхідної агентури, а також просування нелегалів в капіталістичні країни, 12-му відділу дозволяється мати свої оперативні групи в країнах народної демократії, Китайській Народній Республіці і Німецькій Демократичній Республіці. У цих країнах оперативні групи 12-го відділу діють під наглядом старших радників МВС СРСР, через яких узгоджують свої дії з керівництвом цих країн.

10. Для підготовки й тренування нелегалів і агентури в Москві, а в разі потреби, в інших містах Радянського Союзу, відділ створює законспіровані пункти і конспіративні квартири для навчання диверсійній техніці, стрільбі, радіосправи, фото та ін.

Нелегали, які перебувають на підготовці, і співробітники конспіративних пунктів і квартир, утримуються за негласним штатом, затвердженим Міністром Внутрішніх Справ СРСР.

11. На співробітників 12-го відділу при 2-м Головнім /розвідувальнім/ Управлінні МВС СРСР поширюються всі пільги, визначені у рішеннях ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР для співробітників Головного Управління МВС СРСР.

12. На співробітників 12-го відділу, що працюють за кордоном в нелегальних умовах або виїжджають у тимчасові відрядження в нелегальні умови у капіталістичні країни, поширюється дія постанови Ради Міністрів СРСР № 2599-1076-сс від 1 липня 1948 року «Про пільги для співробітників Комітету Інформації при Раді Міністрів СРСР, які працюють за кордоном в нелегальних умовах».

  Примітка: МВС СРСР надається право частково або повністю позбавляти пільг зазначених в цьому параграфі тих співробітників, які не проявили себе позитивно в роботі або вчинили вчинки, що ганьблять звання чекіста.

сторінка

Цілком таємно

Особлива папкаСтруктура
12-го відділу при 2-м Головнім /розвідувальнім/ Управлінні МВС СРСР.12 Відділ — виконання спеціальних завдань.

1-е відділення — виконання спеціальних завдань по Сполученим Штатам Америки.

2-е відділення — виконання спеціальних завдань по Латинській Америці.

3-е відділення — виконання спеціальних завдань по Англії, Канаді, Південно-Африканському Союзу, Австралії, Новій Зеландії, Ірландії.

4-е відділення — виконання спеціальних завдань по Німеччині і Австрії.

5-е відділення — виконання спеціальних завдань по Фінляндії та Скандінавських країнах.

6-е відділення — виконання спеціальних завдань по Франції, Бельгії, Голландії, Швейцарії.

7-е відділення — виконання спеціальних завдань по Італії, Іспанії, Югославії, Греції.

8-е відділення — виконання спеціальних завдань по Ірану, Афганістану, Туреччині.

9-е відділення — виконання спеціальних завдань по Єгипту, Саудівській Аравії, Ізраїлю, Лівану, Сирії, Іраку.

11-е відділення — виконання спеціальних завдань по Японії, Філіппінам, Індонезії, Індокитаю, Індії.

12-е відділення — по матеріально-технічному і господарському забезпеченню.

Секретаріат."3" вересня 1953 року