ЗАПИСКИ
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНИ ШЕВЧЕНКА

ВИДАВНИЦТВО ПРИСВЯЧЕНЕ НАУЦЇ І ПИСЬМЕНСТВУ
УКРАЇНЬСКО-РУСКОГО НАРОДУ


ВПОРЯДКУВАВ
МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ.ТОМ VII.

(1895, кн. 3).


MITTHEILUNGEN DES CZEVCZENKO-VEREINES
aus dem Gebiete der Wissenschaften und der ruthenischen Literatur


REDIGIRT VON
MICHAEL HRUSZEWSKIJBAND VII.

(1895, 3 B.).


У ЛЬВОВІ 1895.
Накладом Наукового Товариства ім. Шевченка.

З друкарнї Наукового Товариства імени Шевченка
під зарядом К. Беднарського.

Кирило Студиньский. «Адельфотес», граматика видана у Львові в р. 1591
М. Грушевський. Опись подільських замків 1494 р.
Володимир Левицкий. Елїптичні функциї модулові
Miscellanea
М. Грушевський. Дальші розкопки в с. Чехах
А. Щуровський. До питання про початок почаївської друкарнї
Іван Франко. Вірша про Барську конфедерацию
Ів. Белей. Причинок до питання про час появи «Істориї Руссов»
Наукова хронїка
[О. М.] Огляд часописей за р. 1894
Біблїоґрафія
Рецензиї й справоздання
Видавництва й статї, обговорені в сїм томі
З Товариства
Дїяльність секций за другу третину р. 1895 (май–серпень)
Надіслане

АДРЕС ТОВАРИСТВА:
Львів, улиця Академічна ч. 8.
ADRESSE:
Wissenschaftlicher Szevczenko-Verein, Lemberg, Akademiegasse 8.

П. Т. Авторів, Видавцїв і Накладцїв просимо о надсиланє Редакциї примірників рецензийних.Цїна 1 зр. або 2 корони.