Записка Відділу інформації ЦК від 08 серпня 1966 року

Записка Відділу інформації ЦК від 08 серпня 1966 року
Відділ інформації ЦК, перекладено з російської мови користувачами Вікіджерел
Москва: архів, 1966
Документ Радянського Архіву зібраного Володимиром Буковським
Таємно


В ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КПРС


Економічна комісія конгресу США опублікувала п'ятитомне дослідження "Нові направлення у радянській економіці", підготовлена урядовими закладами. Автори фальсифікують підсумки виконання семирічного плану у СРСР, стверджують, що розвиток радянської економіки суттєво відстає від американської, причому розрив між ними у величині валового національного доходу буцімто весь час збільшується. У збірнику піддається сумнівам ефективність нової економічної реформи у Радянському Союзі.

Комісія конгресу США має намір широко поширити свою працю у країнах зарубіжжя.

Враховуючи, що вказане дослідження, якому надається значення офіційного документу, несе очевидно тенденційний характер та переслідує очевидні пропагандистські цілі. Відділ інформації ЦК КПРС вважає необхідним провести наступні заходи:

— доручити газеті "Правда" опублікувати статтю, у якій критично переглядається зміст збірника:

— рекомендувати газеті "Известия" у зв'язку із докладом економічної комісії конгресу США надрукувати інтерв'ю із депутатами Верховної Ради СРСР о розвитку радянської економіки; — зобов'язати часописи "Коммунист", "Вопросы экономики", "Мировая экономика и международные отношения", газети "Сельская жизнь" и "Экономическая газета", враховуючи буржуазну критику теорії й практики господарського будівництва у СРСР, виступати із статтями, у яких основна увага зосереджена на перші підсумки економічної реформи та головні завдання нової п'ятирічки;

— доручити Інституту економіки АН СРСР, Інституту світової економіки й міжнародних відносин, НІІ Держплану СРСР та видавництву "Экономика" випустити у світ у 1967 році книгу про здійснення економічної реформи у промисловості й перспективах радянської економіки у новій п'ятиріччі. — зобов'язати агенство друку "Новости" видати для зарубіжних країн матеріали радянського друку, опубліковані у зв'язку із виходом у світ американського п'ятитомника, а також видати збірник статей прогресивних зарубіжних вчених о радянській економіці;

— доручити ТАСС видати для службового користування анотований переклад американського збірника "Нові направлення у радянській економіці".

Просимо згоди.


Зав. Відділом інформації

ЦК КПРС (Д. Шевлягін)


"8" серпня 1966 року