В полі доля стояла

Роман. Оповідання. Нариси. Вірші
Анатолій Свидницький
Київ: Наукова думка, 1985
«В полі доля стояла…»
голова ред. колегії — І. Дзеверін, редактор тому — П. Хропко, упорядкування — Р. Міщук
***

В полі доля стояла,
Брівоньками моргала:
«З гаю, хлопці, до мене —
Добрий розум у мене.
Добрий розум в голові,
Гострі ножі у траві;
Гострі ножі точені,
В крові панів мочені…
Ой мочені, купані
У городі Умані,
Виточені, аж горять,
На панів та на царя.
Беріть, хлопці, у руки —
Дайте муки за муки!»

«В ПОЛІ ДОЛЯ СТОЯЛА…»

Вперше надруковано І. Франком у журн. «Літературно-науковий вісник», 1901, кн. 4, с. 43—44, за списком В. Антоновича, виконаним по пам'яті. У восьмому та дванадцятому рядках з огляду на цензуру були зроблені купюри (рядки «В крові панів мочені», «На панів та на царя» подані як «В крові… мочені», «На… та на…»).

Включено до вид.: Свидницький А. Твори, 1958, с. 476.

Автограф невідомий.

Збереглося кілька списків: коротших — В. Антоновича (ІЛ, ф. 3, од зб. 1619, арк. 597). В. Гнилосирова (ЦНБ, од. зб. 354, с. 734), Панаса Мирного (ІЛ, ф. 5, № 216, арк. 9 зв.) та повніших — В. Пилипенка (ЦДІА УРСР у Києві, ф. 442, 1863 р., оп. 1, сир. 20, арк. 83), В. Синьогуба (ЦДІА УРСР у Києві, ф. 442, 1863 р., оп. 813, спр. 541, арк. 192 зв.), Д. Багалія (Ювілейний збірник на пошану акад. Дмитра Івановича Багалія з нагоди 70-ї річниці життя та 50-х роковин наукової діяльності. К., 1927, с. 35—36), виявлених і вивчених М. Є. Сиваченком (див.: Сиваченко М. Є. Анатолій Свидницький і зародження соціального роману в українській літературі, с. 50—65).

Вірш, написаний Свидницьким для товаришів-студентів, став революційною піснею ще на початку 60-х років XIX ст. і в подальшому варіювався в окремих деталях, доповнювався, тобто відходив від первісного авторського тексту. В поширених списках було додано куплет про гайдамацьких ватажків Гонту і Залізняка та строфу, в якій висміювався цар:

Ми в Умані бували
І про Умань чували,
Про Гонту, Залізняка,
Про Галайду і Харка.
Цар все п'є та гуляє,
Їздить зайців стріляє,
Дере з вдови-сироти
Для німців на чоботи (список В. Синьогуба).

Подається за списком Антоновича, текст якого (з деякими видозмінами) в основному повторено в усіх списках.

Суспільне надбання

Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала в суспільному надбанні в Україні
  • Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Україні, де авторське право діє протягом життя автора плюс 70 років.
  • Автор помер у 1871 році, тому ця робота є в суспільному надбанні в тих країнах, де авторське право діє протягом життя автора плюс 100 років чи менше. Ця робота може бути в суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.