Архіви
Російський державний архів давніх актів (РГАДА)
Вилучено більше 4500 описів що географічно належали до історії РФ і не зв'язані з Україною та її історією. Залишено близько 500 описів що: географічно не належать до РФ, або явно географічно належать до історії України, або їх неможливо ідентифікувати.

Фонди Редагувати

Номер Назва фонду Крайні дати
12 Розряд XII. Справи про Польщу і Литву (колекція) Державного архіву Російської імперії 1436-1854
13 Розряд XIII. Справи про Україну (колекція) Державного архіву Російської імперії 1606-1790
18 Розряд XVIII. Духовне відомство (колекція) Державного архіву Російської імперії 1670-1833
19 Розряд XIX. Фінанси (колекція) Державного архіву Російської імперії 1700-1857
21 Розряд XXI. Справи морського відомства (колекція) Державного архіву Російської імперії 1655-1854
22 Розряд XXII. Справи судові (колекція) Державного архіву Російської імперії 1706-1853
123 Зносини Росії з Кримом (колекція) з фондів Боярської Думи, Посольського приказу і Посольської канцелярії 1474-1718
124 Малоросійські справи (колекція) з фондів Посольського приказу, Малоросійського приказу, Посольської канцелярії та Колегії закордонних справ 1522-1798
125 Монастирські справи (колекція) з фондів Посольського приказу, Володимирської, Галицької, Новгородської та Устюзької чвертей, Малоросійського приказу та Колегії закордонних справ 1540-1737
137 Боярські та городові книги (колекція) з фондів Боярської Думи, Посольського приказу, Володимирської, Галицької, Новгородської та Устюзької чвертей, Малоросійського приказу та Приказу збору ратних людей 1495-1718
138 Справи про Посольський приказ і тих, хто служив у ньому (колекція), з фонду Посольського приказу 1613-1800
141 Приказні справи старих років (колекція) з фондів Боярської думи, Посольського приказу, Володимирської, Галицької, Новгородської та Устюзької чвертей, Приказу збору ратних людей, Приказу Великого князівства Литовського, приказу Таємних справ, Полонянського, Малоросійського, Смоленського і Рахункового приказів 1505-1706
142 Царські справжні листи (колекція) з фондів Посольського приказу, Посольської канцелярії та Колегії закордонних справ 1623-1800
144 Приказ великого князівства Литовського, м. Москва 1655-1685
145 Приказ великого князівства Смоленського (Смоленський приказ), м. Москва 1667-1714
149 Справи про самозванців і листи Лжедмитрія I (колекція) з фондів Посольського приказу та Колегії закордонних справ. 1604-1857
150 Справи про виїзди іноземців до Росії (колекція) з фондів Посольського приказу, Полоняничного приказу та Посольської канцелярії 1600-1719
154 Жалувані грамоти на вотчини, чини і дворянство (колекція) з фондів Посольського приказу і Колегії закордонних справ 1426-1914
155 Іноземні відомості (куранти) і газети (колекція) з фондів Посольського приказу та Колегії закордонних справ 1620-1751
159 Приказні справи нового розбирання (колекція) з фондів Боярської думи, Посольського приказу, Володимирської, Галицької, Новгородської та Устюзької чвертей, Малоросійського, Смоленського, Рахункового і Полоняничного приказів, Приказу таємних справ, Приказу збору ратних людей і Колегії закордонних справ 1229-1845
165 Секретні справи (колекція) з фондів Посольського приказу та Колегії закордонних справ 1680-1740
169 Внутрішні колезькі справи 1700-1919
173 Секретні справи (колекція) з фонду Колегії закордонних справ 1716-1718
176 Верховна таємна рада, м. Петербург 1726-1730
177 Кабінет міністрів, м. Петербург 1731-1741
178 Конференція при найвищому дворі, м. Петербург 1756-1762
181 Рукописний відділ бібліотеки Московського Головного архіву Міністерства закордонних справ (колекція) 1500-1900
187 Рукописне зібрання Центрального державного архіву літератури і мистецтва СРСР (колекція) 1371-1900
188 Рукописне зібрання Центрального державного архіву стародавніх актів (колекція) 1200-1917
191 Кер Георгій Якович (1692-1740), професор східних мов 1720-1740
193 Зубов Платон Олександрович (1767-1822) - князь, катеринославський і таврійський генерал-губернатор, начальник Чорноморського флоту, генерал-фельдцейхмейстер 1788-1802
196 Рукописне зібрання Ф. Ф. Мазуріна 1559-1793
210 Розрядний приказ, м. Москва 1200-1900
229 Малоросійський приказ, м. Москва 1612-1723
231 Земський приказ, м. Москва 1677-1720
235 Патріарший (Синодальний) казенний приказ, м. Москва 1620-1750
236 Патріарший (Синодальний) палацовий приказ, м. Москва 1631-1765
237 Монастирський приказ, м. Москва 1631-1739
238 Провіантський приказ, м. Москва 1702-1718
239 Судний приказ, м. Москва 1652-1790
248 Сенат і його установи (об'єднання фондів), мм. Петербург, Москва 1685-1817
264 Шестий департамент Сенату, м. Москва 1731-1812
270 Монетна концелярія і контора, мм. Москва, Петербург 1711-1764
275 Експедиція казенних винокурних заводів, м. Москва 1733-1788
276 Коммерц-колегія, рр. Москва, Петербург 1716-1811
277 Мануфактур-колегія, рр. Москва, Петербург 1693-1804
278 Ревізіон-колегія, рр. Москва, Петербург 1718-1829
279 Штатс-контора, мм. Москва, Петербург 1719-1783
280 Колегія-економії, м. Москва 1727-1789
281 Грамоти Колегії-економії (колекція) 1428-1764
282 Юстиц-колегія, рр. Москва, Петербург 1701-1786
283 Канцелярія опікунства іноземних при Сенаті, м. Петербург 1763-1782
285 Юстиц-контора, мм. Москва, Петербург 1702-1782
286 Герольдмейстерська контора при Сенаті, м. Петербург 1718-1812
288 Раскольницька контора при Сенаті, м. Москва 1726-1764
289 Цалмейстерська контора при Камер-колегії, м. Москва 1739-1766
290 Ямська канцелярія і контора, мм. Москва, Петербург 1619-1779
291 Головний магістрат, рр. Москва, Петербург 1719-1793
294 Мануфактур-контора, м. Петербург 1720-1809
304 Слідчі комісії з адміністративних, кримінальних та інших злочинів (об'єднаний фонд) 1716-1792
305 Комісія про церковні маєтки при Синоді, м. Петербург 1762-1797
328 Експедиція Литовської метрики при Третьому Департаменті Сенату, м. Петербург 1799-1917
329 Листи адмірала Корнелія Івановича Крюйса (1657-1727) - (колекція) з фондів Посольського приказу і Посольської канцелярії 1697-1717
330 Комісія складання зводу заборон і дозволів на угоди щодо маєтків, м. Москва 1623-1846
338 Корчемні канцелярії та контори, мм. Москва, Петербург 1716-1761
339 Головна провіантська канцелярія, рр. Москва, Петербург 1724-1782
340 Канцелярія конфіскації, м. Петербург 1710-1784
342 Комісія про твір Нового Укладення (колекція) 1700-1796
344 Медична колегія, м. Петербург 1763-1804
345 Селівановський Семен Іоаннікеєвич, московський книговидавець 1740-1847
346 Медична канцелярія, м. Петербург 1737-1763
347 Дослідча комісія про фальсифікації в Міській канцелярії під віданням бригадира Хрущова, при Канцелярії Сенату, м. Петербург 1735-1745
350 Ландратські книги та ревізькі казки (колекція) 1707-1768
369 Договори між іноземними державами - (колекція) з фонду Колегії закордонних справ 1630-1719
371 Преображенський і Семенівський прикази, м. Москва 1613-1730
389 Литовська метрика (Литовська великокнязівська і Польська королівська канцелярії), рр. Венден, Вільна, Варшава 1263-1794
390 Колегія економії Синодального правління (1726-1744), Канцелярія синодального економічного правління (1745-1763), м. Москва 1698-1765
393 Рекетмейстерська контора при Сенаті, мм. Москва, Петербург 1725-1800
397 Комісії про комерцію, м. Петербург 1720-1796
405 Бєлгородська губернська канцелярія, м. Бєлгород 1727-1780
408 Київська губернська канцелярія, Карачев, Курськ, Москва 1709-1720
420 Бєлгородська провінційна канцелярія, м. Бєлгород Київської губернії 1720-1727
435 Острогозька провінційна канцелярія, м. Острогожськ Слобідсько-Української губернії 1764-1779
442 Севська провінційна канцелярія, м. Севськ Київської губернії, з 1727 р. Бєлгородської губернії 1719-1778
470 Валуйська воєводська канцелярія, м. Валуйки Бєлгородської провінції і губернії 1728-1779
499 Карпівська воєводська канцелярія, м. Карпів Бєлгородської провінції і губернії 1728-1778
510 Корочанська воєводська канцелярія, м. Короча Бєлгородської провінції і губернії 1727-1780
538 Нижегольська воєводська канцелярія, м. Нижегольськ Бєлгородської провінції і губернії 1728-1736
582 Судженська воєводська канцелярія, м. Суджа Бєлгородської провінції і губернії 1728-1779
597 Хотмишська воєводська канцелярія, м. Хотмижськ Бєлгородської провінції і губернії 1727-1780
606 Яблонівська воєводська канцелярія, м. Яблонов Бєлгородської провінції і губернії 1727-1779
615 Крепосні книги місцевих установ XVI-XVIII ст. (колекція) 1597-1782
620 Палатовська воєводська канцелярія, м. Палатов Бєлгородської провінції і губернії 1728-1728
640 Карпівська канцелярія судних і розшукових справ, м. Карпів Бєлгородської провінції Київської губернії 1719-1720
648 Суджанська і Миропільська канцелярія судних і розшукових справ, м. Суджа Бєлгородської провінції Київської губернії 1721-1721
658 Корочанська ландратська канцелярія та канцелярія судних і розшукових справ, м. Короча Бєлгородської провінції Київської губернії 1718-1724
671 Белівська земська изба і міський магістрат, м. Бєлєв Київської губернії, з 1719 р. Орловської провінції Київської губернії, з 1727 р. Орловської провінції Бєлгородської губернії 1715-1775
673 Болховська земська ізба, ратуша і міський магістрат, м. Болхів Київської губернії, з 1719 р. Бєлгородської провінції Київської губернії 1711-1777
674 Валуйська ратуша, м. Валуйки Бєлгородської провінції та губернії 1741-1741
713 Брянська ратуша і міський магістрат, м. Брянськ Севської провінції Білогородської губернії 1722-1776
742 Курська земська ізба, ратуша і міський магістрат, м. Курськ Київської губернії, з 1719 р. Бєлгородської провінції Київської губернії, з 1727 р. Бєлгородської провінції і губернії 1712-1779
751 Обоянська ратуша, м. Обоянь Бєлгородської провінції Київської губернії, з 1727 р. Бєлгородської провінції та губернії 1725-1762
760 Путивльська земська ізба, ратуша і міський магістрат, м. Путивль Путивльського повіту, з 1708 р. Київської губернії, з 1719 р. Севської провінції Київської губернії, з 1727 р. Севської провінції Бєлгородської губернії 1700-1779
769 Севська ратуша, міський і провінційний магістрати, м. Севськ Севської провінції Київської губернії, з 1727 р. Севської провінції Бєлгородської губернії 1722-1778
786 Трубчевська ратуша і міський магістрат, м. Трубчевськ Севської провінції Київської губернії, з 1727 р. Севської провінції Бєлгородської губернії 1722-1778
809 Вольнівська воєводська канцелярія, м. Вільний Бєлгородської провінції і губернії 1765-1778
810 Бєлгородська земська ізба, ратуша і губернський магістрат, м. Бєлгород Бєлгородської провінції Київської губернії, з 1727 р. Бєлгородської губернії 1710-1779
820 Орловська земська ізба, ратуша, провінційний магістрат і словесний суд, м. Орел Орловської провінції Київської губернії, з 1727 р. Бєлгородської губернії 1716-1778
833 Березівська приказна ізба, м. Березів Березівського повіту 1634-1637
839 Зарайська приказна ізба, м. Зарайськ Зарайського повіту 1674-1683
840 Землянська приказна ізба, м. Землянськ Землянського повіту 1683-1694
841 Карпівська приказна ізба, м. Карпів Карпів Карпівського повіту 1647-1655
842 Палатовська приказна ізба, м. Палатов Палатовського повіту 1695-1708
845 Лухівська приказна ізба, м. Лух Лухівського повіту 1694-1694
850 Недригайлівська приказна ізба, м. Недригайлів Недригайлівського повіту 1669-1697
853 Опочецька приказна ізба, м. Опочка Опочецького повіту 1684-1684
858 Суджанська приказна ізба, м. Суджа Судженського повіту Київської губернії 1713-1715
860 Хотьмиська приказна ізба, м. Хотмишськ Хотмиського повіту Київської губернії 1715-1716
862 Чугуївська приказна ізба, м. Чугуїв Чугуївського повіту 1642-1642
869 Сапожківська приказна ізба, м. Сапожок Азовської губернії 1709-1714
875 Белівська ландратська канцелярія, канцелярія судних і розшукових справ і земський комісар, м. Бєлєв, Орловської провінції Київської губернії 1716-1726
893 Брянська ландратська канцелярія, канцелярія судних і розшукових справ, земський комісар і полковий двір, м. Брянськ Севської провінції Київської губернії 1714-1734
905 Переписні канцелярії душ чоловічої статі I і II ревізій (об'єднаний фонд) 1719-1750
913 Сапожківська ландратська канцелярія, м. Сапожок Азовської губернії 1716-1718
928 Бирючинське комісарство, м. Бирючичий, Острогозької провінції Слобідсько-Української губернії 1769-1769
942 Бєлгородський публічний нотаріус, м. Бєлгород Бєлгородської губернії 1759-1799
948 Бєлгородська ландратська канцелярія і камерірська контора, м. Бєлгород Бєлгородської провінції Київської губернії 1717-1726
953 Судженське комісарське правління, м. Суджа Бєлгородської провінції та губернії 1766-1779
954 Севська камерірська і рентмейстерська контори, полковий двір і канцелярія штаб-офіцера "у збору подушних грошей і набору рекрутів", м. Севськ Севської провінції Київської губернії 1720-1735
964 Трубчевський земський комісар, м. Трубчевськ Севської провінції Київської губернії 1719-1725
968 Путивльська ландратська канцелярія, канцелярія судних і розшукових справ і земський комісар, м. Путивль Севської провінції Київської губернії 1715-1727
976 Павлівська гарнізонна канцелярія 1709-1779
986 Опочецька комендантська (гарнізонна) канцелярія 1769-1777
990 Костенська приказна ізба (комендант) 1715-1716
996 Наровчатська приказна ізба (комендант) 1711-1712
1006 Кадомська канцелярія судних і розшукових справ 1718-1722
1007 Ішимська управительська канцелярія 1741-1772
1010 Зарубинський приказ ясачних справ (Документи управителів ясачним населенням палацових маєтків у Керенському п.) 1719-1719
1013 Різдвяний приказ ясачних справ (Документи управителів ясачним населенням палацових маєтків у Керенському п.) 1713-1715
1016 Ялуторовська управительська канцелярія 1740-1742
1017 Мензелінська ландратська канцелярія, канцелярія судних і розшукових справ (Мензелінська ландратська канцелярія, Мензелінський менший нижній суд) 1715-1727
1021 Канцелярія Сорочинської фортеці (Сорочинська гарнізонна канцелярія) 1761-1761
1026 Канцелярія штаб-офіцерів "у збору подушних грошей і адміралтейської доїмки" у Бєлгородській провінції (Комісії зі стягнення "адміралтейської доїмки") 1734-1740
1036 Палатовська канцелярія судних і розшукових справ 1722-1724
1037 Бєлгородська вальдмейстерська канцелярія (Вальдмейстерські канцелярії) 1723-1727
1039 Тирпицька заводська контора (Контора Тирпицького збройового заводу) 1716-1716
1040 Малмизька воєводська канцелярія 1739-1760
1051 Комісія про будову Каргополя 1766-1777
1060 Сергацька поташна контора 1730-1730
1063 Слідчі комісії про неявлені товари, митні та питні збори 1740-1754
1070 Карантинне правління в Ржеві 1771-1772
1072 Меловатське комісарське правління 1764-1779
1073 Уривське комісарське правління 1767-1779
1077 Тюменська приказна ізба 1639-1685
1078 Канцелярія управителя Березницької та Яцменської палацових волостей (Документи управителів палацовими маєтками в Юр'євець-Повольському п.) 1769-1772
1091 Починківська поташна контора 1702-1779
1097 Розшукові канцелярії, комісії та команди з розшуку "злодіїв і розбійників" (Комісії з розшуку кріпаків-утікачів, рекрутів і солдатів, Слідчі комісії, "сищецькі" та "розшукових справ" канцелярії та команди з розшуку "злодіїв і розбійників") 1706-1762
1098 Місцеві поштові та ямські установи XVIII ст. (Поштові двори) 1735-1782
1109 Брянська приказна ізба (Брянська канцелярія судних і розшукових справ, Брянська ландратська канцелярія) 1617-1667
1149 Острогозька приказна ізба (Острогозький приказ полкових справ) 1639-1732
1160 Солігалнцька приказна ізба 1680-1715
1170 Усманська приказна ізба 1680-1709
1174 Царевококшайська приказна ізба 1701-1707
1176 Яблонівська приказна ізба 1642-1715
1181 Бєлгородська розрядна ізба 1650-1713
1185 Вознесенський жіночий монастир, м. Москва 1679-1907
1209 Помісний приказ, Вотчинна колегія і Вотчинний департамент (об'єднання фондів) 1568-1852
1239 Московський палацовий архів (об'єднаний фонд) 1709-1841
1252 АБАМЕЛІК-ЛАЗАРЄВИ, поміщики центральних і південних губерній, власники гірничих заводів і рудників на Уралі:Іван (1735-1801) і Яким (1743-1826) Лазарєви, засновники Лазаревського інституту східних мов у Москві;Іван (1786-1858) і Христофор (1789-1871) Якимовичі Лазарєва;Абамелік-Лазарєв Семен Семенович (1857-1916), князь 1731-1919
1266 ГУДОВИЧИ, графи, поміщики Полтавської та Чернігівської губерній 1686-1827
1271 МЯТЛЄВИ, поміщики Калузької, Київської, Могильовської, Петербурзької та Чернігівської губерній:Петро Васильович (1756-1833), сенатор.Микола Володимирович (р. 1872), товариш прокурора Московського окружного суду, збирач матеріалів з літератури та історії Росії 1646-1919
1282 ТОЛСТІ і КРИСТІ, поміщики Бессарабської, Володимирської, Костромської, Московської, Орловської, Рязанської, Саратовської, Таврійської, Херсонської та інших губерній:Володимир Петрович Толстой (1805-1885), граф, ген.майор;Софія Василівна Толстая (уродженка гр. Орлова-Денисова) (1817-1879);Григорій Іванович Крісті, сенатор, Дмитрівський повітовий предводитель дворянства 1807-1915
1286 ШАЛІКОВИ (Шалікашвілі), князі:Дмитро Едимирович, полковник;Іван Дмитрович, майор Сумського гусарського полку;Петро Іванович (1768-1852), письменник 1636-1842
1288 ШУВАЛОВЫ, графи, поміщики Калузької, Київської, Мінської, Московської, Нижньогородської, Пензенської, Пермської, Петербурзької, Саратовської, Симбірської, Тамбовської, Тульської, Ярославської та інших губерній, власники металургійних заводів на Уралі:Іван Максимович (пом. 1736), ген. - майор, виборзький обер-комендант;Петро Іванович (1710-1762), ген. - фельдмаршал, конференц-міністр, сенатормайор, виборзький обер-комендант;Петро Іванович (1710-1762), ген. - фельдмаршал, конференц-міністр, сенатор;Іван Іванович (1727-1797), обер-камергер, президент академії мистецтв, меценат;Павло Андрійович, старший (1774-1823), ген. - ад'ютант;Андрій Петрович, молодший (1800-1873), гофмейстер, чиновник Міністерства закордонних справ;Павло Андрійович, молодший (1830-1908), ген. - ад'ютант, посол у Берліні, варшавський генерал-губернатор, член Державної ради;Петро Павлович (1819-1891), петербурзький губернський предводитель дворянства;Павло Петрович (1847-1897), організатор товариства "Священна дружина" 1618-1917
1292 Руське історичне товариство, м. Петербург 1278-1912
1293 Руське генеалогічне товариство, м. Москва 1340-1921
1294 Межева канцелярія, м. Москва 1766-1918
1295 Канцелярія Головного директора Межового корпусу та Управління межовою частиною Міністерства юстиції, м. Петербург 1832-1918
1299 Матеріали Генерального і Спеціального межування Межової канцелярії та місцевих межових установ по БЕССАРАБСЬКІЙ губернії 1815-1917 рр. (колекція) 1815-1917
1302 Матеріали спеціального межування Межової канцелярії та місцевих межових установ по ОБЛАСТІ ВОЙСЬКА ДОНСЬКОГО 1814-1917 рр. (колекція) 1814-1917
1304 Матеріали спеціального межування Межової канцелярії та місцевих межових установ по ВОЛИНСЬКІЙ губернії 1867-1917 рр. (колекція) 1802-1917
1314 Матеріали спеціального межування Межової канцелярії та місцевих межових установ по КИЇВСЬКІЙ губернії 1839-1915 рр. (колекція) 1839-1915
1329 Матеріали спеціального межування Межової канцелярії та місцевих межових установ по ПОДІЛЬСЬКІЙ губернії 1802-1917 рр. (колекція) 1802-1917
1330 Матеріали генерального та спеціального межування Межової канцелярії та місцевих установ по ПОЛТАВСЬКІЙ губернії 1779-1917 рр. (колекція) 1803-1917
1339 Матеріали генерального і спеціального межування Межової канцелярії та місцевих межових установ по ТАВРИЧНІЙ губернії 1791-1914 рр. (колекція) 1781-1917
1348 Матеріали генерального та спеціального межування Межової канцелярії та місцевих межових установ по ХАРКІВСЬКІЙ губернії 1761-1913 рр. (колекція) 1750-1907
1349 Матеріали генерального і спеціального межування Межової канцелярії та місцевих межових установ по ХЕРСОНСЬКІЙ губернії 1778-1909 рр. (колекція) 1781-1905
1350 Матеріали спеціального межування Межової канцелярії та місцевих межових установ по ЧЕРНІГІВСЬКІЙ губернії 1844-1917 рр. (колекція) 1783-1917
1351 Матеріали спеціального межування Межової канцелярії та місцевих межових установ по ЧОРНОМОРСЬКОМУ округу КУБАНСЬКОЇ області та по ЧОРНОМОРСЬКІЙ губернії 1869-1915 рр. (колекція) 1869-1915
1354 Плани дач генерального та спеціального межування, 1746-1917 рр. (колекція) 1731-1917
1355 Економічні примітки до планів дач генерального межування, 1765-1843 рр. (колекція) 1766-1877
1356 Губернські, повітові та міські атласи, карти і плани генерального межування 1766-1883 рр. (колекція) 1766-1891
1357 Матеріали відділення начальника начальника геодезичних робіт по складанню атласу Росії ген. - майора Менде, 1847-1868тгг., при межовому корпусі (колекція) 1847-1868
1367 ЄВГЕНІЙ БОЛХОВИТИНОВ (Євфимій Олексійович) (1767-1837), митрополит київський, історик, археограф і бібліограф 1813-1836
1368 ВОЛИНСЬКІ, поміщики Вологодського і Нижегородського повітів 1628-1738
1372 Місцеві межові установи 1752-1766 рр. (колекція) 1755-1765
1400 Канцелярії I і II ревізій душ чоловічої статі (переписні) Бєлгородської губернії, м. Бєлгород, Бєлгородської провінції і губернії 1725-1748
1417 Севська прикордонна митниця, м. Севськ Севської провінції Бєлгородської губернії 1705-1758
1426 Яблонівська канцелярія судних і розшукових справ і земський комісар, м. Яблонов, Бєлгородської провінції і губернії 1720-1726
1431 Справи окружних і повітових судів та інших місцевих установ про розкольників і сектантів (колекція) 1790-1918
1443 Крутицький (Сарський) архієрейський дім, м. Москва 1676-1741
1445 КОЧУБЕЇ, поміщики південних і центральних губерній.Василь Леонтійович (1670-1708), генеральний суддя;Віктор Павлович (1768-1834), князь, міністр внутрішніх справ, голова Державної Ради і Кабінету міністрів.Василь Аркадійович (1826-1897), камергер 1661-1915
1453 Самойлови, графи (Олександр Миколайович - генерал-прокурор і його діти Микола та Григорій Олександровичі поміщики Київської губ.) 1769-1883
1458 Залізноборівський Предтеченський Яковлевський монастир (Галицького повіту) 1692-1781
1461 Спасський-Новоприлуцький Козьєручьєвський монастир Холмогорського повіту 1622-1733
1468 Сборний персональний 1620–1925
1472 Архів Центрального Межового архіву 1918-1939
1473 Помісно-вотчинні архіви південно-західних земель XVI-XIX ст.ст. 1515-1864
1478 Капнист-Львовы 1785–1835
1479 Альбрехты 1739–1902
1481 Гедеонов І. М 1826-1897
1483 Мошковы 1756–1867
1485 Челищев А. А 1806-1883
1487 Колекція рукописів Кафедри допоміжних історичних дисциплін МГІАІ 1576-1700
1603 Комісія Едукаційного фундуша 1401-1846
1606 Кирилло-Новоезерский монастырь 1542–1741
1607 Дрезденські рукописні книги 901-1800
1608 Муркос Г. А 1838-1902
1609 Баратинська А. Д 1841-1893
1611 Дівови, дворяни 1742–1877
1612 Кожевников І. П., мануфактур-радник, купець 1-ї гільдії 1773-1871
1617 Щепіни-Ростовскі, князі 1816–1825
1618 Толмачов Василь Андрійович-бібліотекар МГАМІД 1826-1844
1619 Большакови Тихон, Федір і Сергій Тихонович - книгопродавці 1802-1898
1620 Беннігсен Л. Л. - генерал, учасник війни 1812 р. 1508-1864
1622 Філімонов Георгій Дмитрович-археолог, помічник директора Збройової палати 1811-1893
1623 Покровський А. А. - історик, археограф 1900-1930
1624 Тихомиров Н. І., архівіст, співробітник МАМЮ 1842-1899
1627 Товариство історії та старожитностей російських 1812-1918
1642 Колекція документів приказних ізб 1631-1701