Щодо надання роз'яснення про віднесення документів стосовно територій та об'єктів природно-заповідного фонду до відкритої інформації

Щодо надання роз'яснення про віднесення документів стосовно територій та об'єктів природно-заповідного фонду до відкритої інформації
Київ: 2016
УКРАЇНА
Міністерство екології та природних ресурсів України
Департамент заповідної справи
03035, м. Київ-35, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел./факс: (044) 206-31-19, e-mail: dszs@ukr.net


_____________№___________
на №______________________

Національний екологічний центр України
а/с 306, м. Київ, 01032

Щодо надання роз'яснення

Міністерство екології та природних ресурсів розглянуло інформаційний запит від 18.01.2015 № 125-1/9581-266 щодо надання роз'яснення про віднесення документів стосовно територій та об'єктів природно-заповідного фонду до відкритої інформації та повідомляє.

Згідно із частиною другою статті 20 Закону України «Про інформацію» будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Заступник Директора Департамента заповідної справи

С. Матвєєв

(підпис)


Ця робота перебуває у суспільному надбанні відповідно до статті 8 Закону України від 1 грудня 2022 року № 2811-IX «Про авторське право і суміжні права», де зазначається, що не є об'єктами авторського права:

  • вираження народної творчості (фольклор);
  • акти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного і судового характеру (закони, укази, постанови, рішення, державні стандарти тощо), а також їх проекти та офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право особливого роду (sui generis).