Украинскія народныя пѣсни/Ѣхавъ Козакъ за Дунай

4.

Пѣсня сія и еще нѣкоторыя сочинены Козакомъ Семеномъ Климовскимъ, жившимъ около 1724 г.

Ѣха́въ Коза́къ за Дуна́й,
Сказа́въ: дѣ́вчино, проща́й!
Ты, ко́нику воро́ненькій,
Неси́ да гуля́й!

„Посто̂й, посто̂й, коза́че!
Твоя́ дѣ́вчина пла́че;
Съ кѣ́мъ ты мене́ покида́ешъ —
То̂льки подума́й!“

Бѣ́лыхъ ру́чокъ не лама́й,
Ясныхъ о́чокъ не зтира́й,
Мене́ зъ войны́ изъ сла́вою
Къ собѣ́ дожида́й.

„Не хо́чу я ни̂чого́,
То̂льки тебе́ одного́;
Ты будь здоро́въ, мо̂й миле́нькій —
А все́ пропада́й!“

Сви́снувъ Коза́къ на коня́:
Зостава́йся, молода́!
Я пріѣ́ду, якъ не зги́ну,
Чере́зъ три года́…

Тебе́-жъ, ми́ла, не забу́ду,
Пока́ жи́въ на свѣ́тѣ бу́ду;
Коли́-жъ умру́ на войнѣ́,
Попла́чь обо́ мнѣ́!…