Указ Президії Верховної Ради УРСР від 26.12.1962 «Про утворення економічних районів Української РСР»

Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

Про утворення економічних районів Української РСР
Президія Верховної Ради Української РСР
Київ: 1962
Про утворення економічних районів Української РСР
ДАВіО Ф. Р-2700, оп. 6, од.зб. 1789, с. 192–193
УКАЗ
Президії Верховної Ради Української РСР
Про утворення економічних районів Української РСР

1. Утворити сім економічних районів Української РСР, замість чотирнадцяти нині існуючих, у такому складі:

 1. Донецький (з центром у м. Донецьку)
  Донецька і Луганська області;
 2. Київський (з центром в м. Києві)
  Київська, Житомирська, Черкаська і Чернігівська області;
 3. Львівський (з центром в м. Львові)
  Львівська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська і Ровенська області;
 4. Подільський (з центром в м. Вінниці)
  Вінницька, Хмельницька, Тернопільська і Чернівецька області;
 5. Придніпровський (з центром у м. Дніпропетровську)
  Дніпропетровська, Запорізька і Кіровоградська області;
 6. Харківський (з центром у м. Харкові)
  Харківська, Полтавська і Сумська області;
 7. Чорноморський (з центром в м. Одесі)
  Одеська, Кримська, Миколаївська і Херсонська області;

2. Доручити Раді Міністрів Української РСР встановити порядок передачі раднаргоспам укрупнених економічних районів підприємств, майна, цінностей і справ раднаргоспів ліквідованих економічних адміністративних районів.


Голова Президії Верховної Ради Української РСР

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР

м. Київ
26 грудня 1962 року


Ця робота перебуває у суспільному надбанні згідно зі статтею 10 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» де зазначається, що не є об'єктом авторського права:

 • твори народної творчості (фольклор);
 • видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
 • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).