Указ Президії ВР УРСР від 30.12.1962 «Про утворення обласних (промислових) і обласних (сільських) Рад депутатів трудящих Української РСР»

З метою дальшого удосконалення керівництва народним господарством, поліпшення обслуговування міського і сільського населення, піднесення ролі Рад депутатів трудящих і ще більш широкої участі мас в управлінні громадськими справами, Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

Про утворення обласних (промислових) і обласних (сільських) Рад депутатів трудящих Української РСР
Президія Верховної Ради Української РСР
Київ: 1962
Про утворення обласних (промислових) і обласних (сільських) Рад депутатів трудящих Української РСР
Сайт ВР; ДАВіО Ф. Р-2700, оп. 6, од.зб. 1789, с. 181–182
УКАЗ
Президії Верховної Ради Української РСР
Про утворення обласних (промислових) і обласних (сільських) Рад депутатів трудящих Української РСР

1. Реорганізувати радянські органи в областях Української РСР за виробничим принципом. Утворити відповідні обласні (промислові) і обласні (сільські) Ради депутатів трудящих та їх виконавчі комітети в таких областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Кримській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській і Чернігівській.

У Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Ровенській, Тернопільській і Чернівецькій областях зберегти єдині обласні Ради депутатів трудящих та їх виконавчі комітети.

2. Обласні (промислові) і обласні (сільські) Ради депутатів трудящих до чергових виборів утворюються з числа депутатів тепер діючих обласних Рад, виборчі округи яких відходять відповідно до обласної (промислової) або обласної (сільської) Ради.

3. Структуру і штати виконавчих комітетів обласних (промислових) Рад депутатів трудящих та виконавчих комітетів обласних (сільських) Рад депутатів трудящих встановлює Рада Міністрів Української РСР.


Голова Президії Верховної Ради Української РСР

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР

м. Київ,
30 грудня 1962 року


Ця робота перебуває у суспільному надбанні згідно зі статтею 10 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» де зазначається, що не є об'єктом авторського права:

  • твори народної творчості (фольклор);
  • видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).