Указ ПВР УРСР від 12.5.1941 «Про віднесення села Крива Коса … до категорії смт та перейменування його на селище імені Сєдова Г. Я.»

ВВР/1944/4
Президія Верховної Ради Української РСР
Київ: 1941
Про віднесення села Крива Коса, Будьоннівського району, Сталінської області, до категорії селищ міського типу та перейменування його на селище імені Сєдова Г. Я.
Відомості Верховної Ради УРСР, 1944, № 4, с. 7
УКАЗ
Президії Верховної Ради УРСР
Про віднесення села Крива Коса, Будьоннівського району, Сталінської області, до категорії селищ міського типу та перейменування його на селище імені Сєдова Г. Я.

Віднести село Крива Коса, Будьоннівського району, Сталінської області, до категорії селищ міського типу.

Перейменувати селище Крива Коса на селище імені Сєдова Г. Я.


Голова Президії Верховної Ради УРСР

Секретар Президії Верховної Ради УРСР

м. Київ,
12 травня 1941 р.


Ця робота перебуває у суспільному надбанні відповідно до статті 8 Закону України від 1 грудня 2022 року № 2811-IX «Про авторське право і суміжні права», де зазначається, що не є об'єктами авторського права:

  • вираження народної творчості (фольклор);
  • акти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного і судового характеру (закони, укази, постанови, рішення, державні стандарти тощо), а також їх проекти та офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право особливого роду (sui generis).