Сторінка:Фармаковський Б. В. Розкопування Ольбії р. 1926 звіт. (1929).djvu/42

Цю сторінку схвалено
40

глиняного посуду. Шар такого черепя, трохи нижчий від рівня плиткового бруку 2-го шару, видно по краю дільниці А на N; в добу 3-го шару існував ще старий брук з кругляків, збудований в добу 4-го шару. Кам'яні фундаменти 3-го шару стоять частково на рештках кладок 4-го шару (стіна № 23 третього шару стоїть на стінці № 26 4-го шару, мал. 24; стіна № 27-а 3-го шару — на стіні № 27 4-го шару, — мал. 24). Підошви кладок 3-го та 4-го шарів часом лежать на одному рівні, але ж тоді саме, як кладки 3-го шару залягають у гумусі, кладки 4-го шару стоять на особливій підсипці з прошарків попелу та глини. Підсипка ця лежить на материку неправильними нашаруваннями. В добу 4-го шару вулиці були сплановані правильною сіткою і забруковані великими кругляками, покладеними на підстилку з грубого шару „цемянки“ — розчину (№№ 12, 20, 46, 54 у дільн. А, № 1 у дільн. Г, див. мал. 14, 15, 17, 19, 24). Поодинокі кругляки № 46 й 54 лежали на глибині 1,20–1,38 м. Ці монументальні вимостки вулиць 4-го шару, що їх спорудження було звязано з підвищенням загального рівня землі у місті, притягають до себе увагу тим, що насип, що під ними, вкриває рештки будинків 5-го шару, що загинули від пожежі. Після цієї пожежи, що відбулася в дуже давні часи, місто, певне, почало радикально перебудовуватися по новому. Коли 5-й шар є найдавніший, йонійський період Ольбії, то для 4-го шару — природня наявність сили уламків атицького чорнофігурного посуду. Культура Ольбії 4-го шару залишається все ж таки йонійською. В Атенах уклад вулиць був „по старинці“, а не за правильною сіткою. Найближчу аналогію до правильного розташування вулиць в Ольбії ми знаходимо в її метрополії — Мілеті. Як відомо, тільки трохи пізніше, ніж Ольбію (на початку 5-го сторіччя до н. е.) перебудовано по новому[1] Мілет після його розруйнування персами р. 494 до н. е. Прорізані за правильною сіткою вулиці Ольбії були гарно забруковані. Так само, як і Мілет, говорить нам Ольбія про височину йонійської культури й про те, що наприкінці 6-го сторіччя до н. е. йонійці дбали про раціональне розпланування міської території, готуючи таким чином ту систему досконалого міського добровпорядкування, представником якої потім був відомий інженер-будівник Гиподам Мілетський[2].

Від міста давньо-йонійської доби (5-го шару) відкрито р. 1926 шерег камяних кладок на материку (№№ 52, 53, 56, 55, 29; на мал. 15 — № 23, 25; на мал. 25 — №31) у дільн. А та одну валькову (№ 38 у тій самій дільниці). Усі кладки [3], здається, належали приватнім будинкам. Валькова кладка, певне, правила за унутрішню переборку

  1. Порівн. A. Gerkan, Griechische Städteanlagen, Berlin, 1924, стор. 30, 42 дальші.
  2. Gerkan, ibid.
  3. Детальовий кресленик їх, що робив М. О. Макаренко, на жаль не був виконаний начисто.