Сторінка:Етнографічний збірник Т.35.djvu/188

Ця сторінка ще не вичитана

154

154

154 А з оківїчка3) на подвірічко.4) В тебе на дворі радість божія: Всїж ти се клячки пожеребили, А все коники вороненькії, Вороненькії, золото гриві,7) Золотогриві,7) білокопиті.8) Господареньку, господиноньку, Господиноньку, чом (такий то)! Покажи личко на6) окінїчко,2) А з окінїчка3) на подвірічко.9) В тебе на дворі радість божія: Всїж ти се овечки та покотили, Та покотили, поблизничили, А все бараицї лаїстенькії, Лаїстенькії, круторогії. Господареньку, господиноньку, Господиноньку, чом (такий то) Покажи личко та в окінїчко, А з окінїчка на подвірічко.9) В тебе на дворі радість божія: Всїж ти се пчілки та пороїли, Та пороїли, попароїли. Рукоп. Осс. 2411, II, 160: [3 і) Ой дай Боже; 2< оконїчк<>', 3) оконїчка; 4) по- двіречка; 5) ти-сь; г>) а в; 7) біло-копиті; 8) волото-гриві* 9) подвірєчко. Збірка Ів. Вагилевича, ч. 22. Гаврило Фльока з Ясеня. Б. Ци спиш, ци чуєш, господареньку? А встаньже! а встаньже т горі, [люба ти радість на дворі!* Господареньку, чом (такий то), Підведи свою чом головоньку, Побуди свою всю челядоньку, Най си походит по світонькови, Як ярі пчілки по цвітонькови. Ой вийди собі на обороньку, Збірка Ів. Вагилевича, ч. 23. Кличе те Господь на порадоньку. На обороньцї любая радість, Любая радість, божая милість. Корови ти се та положили, Все по бикови, по чабанови. Кобили тп се пожеребили, А все коники білокопиті. Овечки ти се та покотили, Все бараньчики круторіжкії. Пилип Саблаташ із Іигиевницї. В. А д" сему двору, а д’ веселому! Славен єсь! Гей, славен есь, Наш милий Боже над нами!* І встань собі, ґосподареньку, Побуди собі всю челядоньку, Вийди собі на обороньку. На оборонці божая радість: Волики ричат, їстоньки просят, Коровоньки ся ай потелили, Кобилоньки ся пожеребили, Овечки му ся гей покотили, Пчолоньки му ся гей пороїли. Кладь си пчолоньки а в три ла- [воньки, А на гід буде сот у чотири. Аби ви мали чим Бога чтити, Чим Бога чтити, Бога хвалити; Бога хвалити проскуроньками, ІІроскуроньками, тай свічечками, Тай свічечками, тай службонь¬ ками, Тай службоньками, парастасами,