Сторінка:Етнографічний збірник Т.35.djvu/149

Ця сторінка ще не вичитана

115

115

115 Господареви тай Писарєви, Многа літами, цими сйитками, Вай на йославу усїм посполу. Ай вид цих сйиткіў та на дру- Ми вас вінчуйим шьистьим, здо- [гий рік. [ровйим, Шьистьим, здоровйим, многа літа¬ ми, Зап. М. Кузьмак у }Кабіо - Ільци, Косгв. пов. Паралелі: Я. Головацкій, Народ, пѣсни, II, ст. 5, ч. 7. — Н. Костомарові», Обт» истор. значеній рус. нар. поззіи, ст. 66. — А. Потебня, Колядки и щедровки, ст. 738—740, ч. 75. — А. Ко\уозіе1зкі, їдкі икгаіпзкі, І, сг. 102—104. — Правда, 1868, ст. 82, ч. 2. — В. Шухевич, Гуцульщина, IV, ст. 132—136, ч. 1—2 (найпов- нїйші з відомих доси варіантів). 67. Райське дерево. А. Ой долів, долів, долів луженьки, Ой течат ними1) бистрі річеньки. Ой плинеж, плине райское древце, Райское древце з трома вершеньки: В однім вершеньку сив соколонько,2) В другім вершеньку сива кунонька, В третім вершеньку сив ластовлята. Ой не еж тото сив соколонько, Але еж тото господаренько. Ой не еж тото сива кунонька, Али3) еж тото бай ґаздиненька.4) Ой не еж тото сив ластовлята, Али3) єж5) тото6) еїх7) дитята. Збірка Ів. ѣагилевича, ч. 10. Вас. Григоряк із Ясеня. V Відміни: Рук. Оссол. 2411, П, 167: *) Идут долів ними; -) соколонька: 5; але 4) каздиненька; 5) по еж; 6і то; 7) єї. Б. Оіі долів, долів, долів луженьки,*) Ой плинут туда бистрі річеньки. Наднесли собі райское древо, Райское древо з трома вершечки. В еднім вершечку СИЗ соколонько, В другім вершечку сива кунонька,

  • ) За кождою стрічкою додав ся: „Ой дай Боже!-4