Сторінка:Етнографічний збірник Т.35.djvu/136

Ця сторінка ще не вичитана

102

102

102 Сами се престоли позастїляли, Сами се образи помальовали, Сами се свічі позажигали, Сами се дзвони передзвонили, Сами се книги перечитали, Сами се служби переслужили. Збірка Ів. Вагилевича, ч. 52. Павло Останків із Глубокого. Рук. Осс. к. 163: *) Колись то було давно, з перед віку; [ ]2) нема', 3) коли; 4) вінець: 5) ніхтї; е) їва; 7) ой; [ ]8) де очи впали, там книги стали. г Ой шож нам варче ґосподаречку? А йак то було іс иерЕовіка, Іс первовіка, с перводьійгіньа, Йак то Жидове Христа мучили, Христа мучили тай катували, Терновий вінец на голу’ клали, у Та й ожеукойу уперізували, Ўсьаке дереўце за ньіхтьі брали. Ўсьаке дереўце за ньіхтьі не йшло, За ньіхтьі не йшло, бо сьі бойаю, Бо сьі бойало тай сьі ламало. Іірокльата §ва сьімсот згрішила, Сьїмсот згрішйла,за ньіхтьі пішла, За ньіхтьі пішла, крбуцьу пустила, бўцьу пустила, крбўцьа капала. Де крбўца капне, церькоўцьа стане, Церькоўцьа стане с піїитьма верь- [хами, С пйитьма верьхами, с трьома [вікнами: У першім вікбнци й а схбдит сонце. У , У другім вікбнци у полудни сонце, Ў третьім вікбнци захбдит сбвщ). Ой у тьі церькоуци й а три гро- [бочки: т • * • її у першім гробі сьвіта Пелена, Й у другім гробі сьвіта Пречиста, II а ў третьім гробі Сус Хри- [стбс лежйт. За колядниками записав Іван Над ІІеленоїїу віргани грайут, Над Прочйстойу Херувим сьні- [вайут, Над Сўсом Христом віросла рожі. Пас тбйі рожі вілетьіу пташок, Та полетьіў він попід небеса: ІІімў небеса утворили сьа, Німу у сьі сьвітьі покловйли сьа. Не йе то пташок, йе то божий син, Шо по ўсьім сьвітьі льудіій нау- [чьйў! Ой за сим словом в дзвонбчки [дзвоним, В дзвонбчки дзвоним, Богу сьа [молим; Богу сьа молим. Богу в небесьіх. Ой пане, пане, ґосподаречку, Ой війдьіт же д нам тай запла- [тьіг нам, Тай заплатьіт нам, нам колядни¬ кам, Ой шо це ми вам красно сьпівали, Красно сьпівали, кольідували, Иак соловейко йа ў шўзьі-лузьі, о Иак ластьівочка при нових сьінех, Иак матьіночка при малйх дьітех. Нам кольадникам не мнбго того, Не мнбго того, хоть золотого, Хоть золотого, хоть червоного. Чупрей у ІІечснгжинї.