Сторінка:Етнографічний збірник Т.35.djvu/117

Ця сторінка ще не вичитана

83

83

83 Б вар. М. Бучинського приходить таке закінчене: Дрібнії пчЬки меду наносили І пшениченьку па вечереньку, 11а вечереньку їоснодареви, ЇОСНОДН])ЄНЬКу, їосподинонці о И всій чел японці. Райськ ї пташки красно с іівали, Красно співали, дім звеселяли, Дім їосподарський. мир христіяпський. Б вар. Яр. Пастернака з Зїболок. Жовків. пов. такий початок: о ^ господарсііка (Є) керпичейка, На ті керници зявив сї образ, На тім і бразі пречиста Дїва. Пречиста Дїва сипн купала, Сина нукала і повивала. Прийшли Д і неї і т. д. Б пар. невідомого записувача приходить таке закінчене, яке буває ще в ин- ших колядках: ІІр есвята Діво, десь Христа дїла? Занеслам його в святу церковцю. І самі дзвони тай задзвонили, Самі ся двері тай створили, Самі ся свічки тай засвітили, Самі ся столи тай застелили. Баріянт із Цїневи, Долин, пов кінчить ся: Тріе Жидове ліси рубали, Лїси рубали, Христа шукали. Кожда древина Христа тулилі, Червона ива Христа зявила. Тріе Жидове клине тисали, Клине ті-сали, за нігті били, За нігті били, Христа губили. Варїянт А. Мусяновича з Каміпя. Калус. пов. замітний лише способом від¬ повіде Богородиці: Дїво пречиста, десь діла Христа? Христос ся сховав в яру пшеницю, а далі в „вишневу траву“, в густ лїси, на небеса. В варіанті Р. Заклинського, зап. 1871 р. в ІІасїчній, Станіслав, пов. Богоро¬ диця „пускае“ Христа в лре жито, а навіть: Пустила я го в огонь жаркий. Жиди ся взяли огонь наляли і т. д. Конець колядки причіплений з ипшоі про будову церкви з трьома верхами. У другім вар. Р. Заклинського з Кнїгинина, Станіслав, пов. початок узятий з колядки про хрещене Христове, а закінчене таке: Пустилам его в високу церков. Жиди сї дізнали, церкву розібрали, Церкву розібрали, там Христа знайшли, Як Христа знайшли, тай з Христом пішли.