Сторінка:Дмитро Яворницький. Дніпрові пороги (1928).djvu/77

Ця сторінка ще не вичитана


ПРИМІТКИ

1. Думають, що то є риби з породи осятрових.
2. Мищенко.— Геродот. Москва. 1885. І, 321.
3. Надеждин.— Геродотова Скифия. Записки Одесского общества истории и древностей. І. 1884. 32.
4. Шафарик.— Славянские древности. Прага, 1862. I. 545.
5. Там же, 545: Эварницкий.— Вольности зап. каз. 1898, 28. Записки Одесского общества истории и древности, 1848, т. 11, отд. І, 238.
6. Летопись по Ипатьевскому списку. СПБ, 1871, 48, 183, 360.
7. «Книга большому чертежу». СПБ, 1838, 100.
8. Мельник.— Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси. Киев. 1890. 1, 164 — 166.
9. Мельник.— Мемуары. 1896. II, 313 — 316.
10. Устное повествов. Ник. Коржа. Одесса, 1842. 56, 57.
11. За иншими відомостями. Глобі заплочено за все його майно 300 крб. Записки Одесского общества истории и древностей. V. 437. Скальковський каже, буцім - то Потьомкін заплатив Глобі за дві плантаци супроти острова 2000 крб. Це занадто прибільшено. Опыт. статист, описан. Новоросс. края. Одесса. 1850. II, 207.
12. Екатеринославский Юбилейный Листок. 1887, 204; Летопись Екатеринославской Ученой Архивной Комиссии. X. 173.

>>>> 13. ПисЬма из Гкатеринославо. Олссса, 1849, 33 — 35. 14. Описание УкрайнЬї. СГШ, 1832, 18 15. Гкатеринославский ЮбнлейнЬоі Листок. 1887, 170. 16. (Зідкіля всі ці дрібниці взяв епіскоп Феодосії» про Монастирський острів, зовсім невідомо. Б Жодних списках русЬких літописів Жодного острову з назвою Монастирської о немає. Такі дрібниці моЖпа бачити тілЬки після довгого посту пш щирої молитви та й то «не на яву, а в пюнцем сні...» 17. Гавриил.—Очерк попеетвовання о ІІовороссиііском крає. ТверЬ, 1857, II, 65. 18. Гкатеринославский ЮбилеймЬнй Листок. 1887, № 3. 24. 19. Устное повсспівованис МикиїпЬі КорЖа. Олссса, 1842, 73. 20. ЛетописЬ по Ипатскому списку. СПБ, 1871, 317. 21. МелЬник,—МемуарЬі к испюрии ЮЖной Руси. Кисв, 1896, II. 312, 313, 22. АктЬі ЮЖной и Заподіюй России, X. 442. 23. Феодосий,— МапіериалЬї для ист. - етапі, описання Г.катсрнносл. снархии. І катсринослов, 1880, 1, 334. 24. Зварницкнй.—Нсточники для непі, запор, казакоп 1903. І. 137. 25. Лстописнос повествованис. Москва. 1847, III, II. ІЗ, 112. 26. МЬішецкий.—Иснюрия о казок, зап. Олссса. 1852. 60. 27. Там Же. 60. 28. МелЬник.— МемуарЬі к исіпории ЮЖной Руси. Кисв, 1896. II, 312. 29. Зварницкий. БолЬиости запороЖ. каз СІІБ. 18*78, 68; сю Же — сборник машер. для ист. зап каз. СПБ. 1888, 147. 148. 30. МелЬник — МемуарЬ к испюрии ЮЖиой Руси. 1896, II, 313. 31. Подалка.— Остаїпки старинЬї на ниЖн. Диепре. Киев, 1903, II. 32. МЬшіецкий.— Исптрия о козаках Запор. Одесса, 1852. 66; Зварницкий.—Исшочники для ист. зап. каз. 1903. І. 1367, 1385. 1405. 10 Дніпром пороги 73