Сторінка:Вячеслав Липинський. Архів Т. 6 Листи Дмитра Дорошенка до Вячеслава Липинського (1973).djvu/42

Ця сторінка ще не вичитана


ПРАЦІ Д. І. ДОРОШЕНКА — ВИДАНІ ОКРЕМО

Указатель источниковъ для ознакомленія съ Южной Русью. С. Петербурга, 1904, ст. ІУ+60.

Народная украинская литература. Сборникъ отзывовъ на народный украинскія изданія. С. Петербурга, 1904, ст. 72.

Дещо про автономію Украйни. Як вільних козаків зроблено кріпаками. Харків, 1906, ст. 16. (анонімно).

Якъ видкрыто новый свитъ. (Оповіщання про Христофора Колумба). С. Петербурга, Общество Изданія Общеполезныхъ и Дешевыхъ Книга, ч. 38, 1906, ст. 55. Видання 2., виправлене і доповнене, Київ, Благодійне Т-во, 1919, ст. 62.

На громадській роботі (про П. Куліша). С. Петербурга, Благотворительное Общество Изданія Общеполезныхъ и Дешевыхь Книгь, ч. 40, 1906, ст. 32.

Вид. 2: Київ, Благодійне Т-во, 1918, ст. 32.

Оповідання про Ірландію. Київ, Просвіта, ч. 6, 1907, ст. 64.

Білоруси і їх національне відродження. Київ, Укр. Учитель, 1908, ст. 32; вид. 2, перероблене і доповнене: Камянець на Поділлю, Укр. Вид. у Катеринославі, Правобережна Філія, ч. 6, 1919, ст. 42.

З минулого Катеринославщини. Коротка історія краю і його заселення. Катеринослав, Просвіта, ч. 2,1913, ст. 66.

Угорська Русь. Київ, Вік („Наші справи”, ч. 19), 1914, ст. 32.

Объ архивахъ въ Екатеринославской губерній (по даннымъ оффиціальной анкеты). Екатеринославъ, 1914, ст. 11.

Шевченко какъ живописець и граверъ. Шевъ, Искусство, 1914, ст. 8+ХН.

Покажчик нової української літератури в Росії за 1798-1894 роки. Частина І.

Чернівці, 1917, ст. 68+(І).

П. О. Куліш. Його життя й літературно-громадська діяльність. Київ, Просвіта, 1918, ст. 70.

Коротенька історія Чернігівщини, Чернігів, Сіверенська Думка, 1918, ст. 38.

Адам Міцкевич. Його життя й твори. Київ, Благодійне Т-во, 1919, ст. 47+(І).

Про минулі часи на Поділлю (Коротенька історія краю). Камянець Подільський, 1919, ст. 50.

Угорська Україна. Інформаційна Укр. Серія, ч. І, Прага, Всесвіт, 1919, ст.

32+(2). (Під ініціялами: Д. Д.).

По рідному краю (Дорожні вражіння й замітки). Київ, Благодійне Т-во, ч. 79, 1919, ст. 92+(4); Видання друге, перероблене і доповнене. Львів, М. Таранько, Популярна книжечка, ч. І, 1930, ст. 156; Фотопередрук з другого видання: Нью Иорк, Булава, 1956.

Мегіпйгойпі огіепіасе Цкгазіпси га У&іку а геуоіисе. Куіеу-РгаЬа, баз, 1919, ст. 23.

Микола Іванович Костомаров. Його громадська й літературно-наукова діяльність. Київ, Друкарь, 1920, ст. ІІ+94.

Курс історії України для вищих кляс середніх шкіл. Відень-Київ, Вернигора, 1921, ст. (4) +231.

ХЫ1