Сторінка:Воля. – 1921. – Т. 2, Рік 3. – Ч. 1-12.djvu/53

Ця сторінка вичитана


Гірка дійсність примусила їх серьозно і фактично розважити справу, і на X. з'їзді Р. К. П. вперше повіяло свіжою здоровою думкою в національній справі. Коли б московська ідеольоґія пішла послідовно в цім напрямі, то так років через двадцятьпять можна було б говорити нам про якусь консолідацію, конфедерацію, а може навіть і про федерацію з Московщиною. А до того часу всі такі розмови виглядали б або як політична наївність, або як національна зрада.N. N.

Майбутній лад на Україні.[1]

Я мав можливість стежити за працею уряду У. Н. Р. під час його посовування на терріторію України і під час перебування на цій терріторії, коли він збірався встановити певний порядок державного управління. Це моє стежіння показало, що уряд не має ніякого конкретного пляну в цім напрямку, що дуже шкідливо відбивається як на праці уряду, так і на його авторітетові.

Бо й справді: що таке уряд Директорії, які в нього наміри, якими законами він керується зараз і яку має утворити систему управління на далі, — ніхто, навіть і сам уряд, ясно собі не уявляє.

Дехто каже, що наміри уряду ясно видні з його деклярації, але не треба забувати, що деклярації — це, взагалі, лише загальні обіцянки уряду певного складу, а не сталий закон, обов'язковий для кожного уряду, незалежно від того чи иншого його особистого складу.

Щоб уникнути усі помилки, на мою думку, необхідно затвердити тимчасовий основний плян систему управління на Україні і, на підставі цього пляну, відповідні пляни по окремим галузям управління; і з цими готовими плянами йти на Україну. В передбаченні нового походу влади У. Н. Р. на терріторію України, я взяв на себе працю накидати проєкт тимчасового основного пляну, якого прошу редакцію надрукувати в „Волі“ разом з оцим моїм листом.

Я був би дуже радий, коли б цей мій проєкт був обкритикований зі всіх боків. Коли критика покаже, що цей проєкт є те, що нам треба, то я візьму на себе працю виробити і прислати для надрукування в „Волі“ проєкти тих детальних плянів урядування по сільському, міському, повітовому, окружному та центральному управлінню, які витікають з цього основного проєкта.

Розуміється, я є далекий від думки, що мій проєкт бездоганний; тому, розуміється, дуже багато може бути зроблено поправок до нього. Головне, чого мені хотілось би від критиків, це критики схеми і разом з тим критики самої системи утворення державної влади з орґанів, вибраним населенням, це б то сполучення, так би мовити, в орґанах місцевого самоврядування функцій і місцевого самоврядування і державного управління.

Тимчасовий Основний Закон про державне Управління на терріторії У. Н. Р. на час до затвердження Установчими Зборами сталих основних законів.

1. Орґани державного Управління суть:

а) Сільські Збори і Комітети;
б) Волостні Ради і Управи;
в) Міські Збори, Ради і Управи;
г) Повітові Ради і Управи;
  1. Прим. ред.: В інтересах об'єктивности, не називаючи імені автора, ми все ж таки мусимо зауважити, що він майже все своє довге життя працював на селі, знає його теперішні настрої, як і всю Україну; і, не будучи по фаху юристом, висловлює в даному разі бажання широких селянських мас в їх юридично може і не зовсім добре зформулованім вигляді.