Сторінка:Бочковський О. І. Нарід – собі (1932).djvu/30

Ця сторінка вичитана

і така сума була зависока. Пересічно збиралося одну третину і найбільше половину її; напр. в 1923 р. — 531.000; в 1925 р. — 600.000; в 1927 р. — 540.000, а в 1929 р. — 750.000 ф. ст. Проте, ці гроші уможливили започаткування та поширення колонізаційної акції, про що свідчать оці дані: на протязі 1922–1931 років на цей фонд було зібрано 2.121.300 ф. ст. За цей час було набуто 239.100 дунам (1 дунам = 900 м²) землі та повстало 49 селянських колоній. В 1922 р. обробляло землю 17.262 жидівських колоністів; в 1931 р. 42.000. За цей час збільшилося жидівського населення Палестини з 60.000 до 180.000 душ; 24 % його активно працює на землі, творючи основу майбутнього жидівського селянства. Сюди ж треба віднести акцію заліснювання Палестини та закладання плантацій, головно помаранчових. На протязі попереду зазначеного часу було посаджено 722.300 дерев. Площа помаранчових садків збільшилася на 53.000 дунам. Доцільно буде подати тут докладну статистику прибутків і видатків «П. 3. Ф.» за останнє десятиріччя (1920–1930).

Прибутки за час 1. VII. 1920 — 30. VI. 1930.
Назва країни Число жидів У фунт. стерлінґ. У ч.-сл. коронах по теперіш. курсу на 1 душу населен. кч. % від усіх прибутків
1. Спол. Амер. Шт. 3.600.000 2.251.600 371.519.000 103 53,5
2. Півден. Африка 62.000 316.602 52.239.000 843 7,5
3. Німеччина 555.000 207.628 34.259.000 62 4,9
4. Вел. Румунія 835.000 185.712 30.643.000 37 4,4
5. Англія 285.000 185.261 30.568.000 107 4,4
6. Польща (з Гал.) 2.830.000 182.095 30.046.000 11 4,3
7. Канада 125.000 163.164 26.922.000 217 3,9
8. Арґентина 100.000 96.731 15.961.000 160 2,3
9. Чехословаччина 350.000 86.600 14.289.000 41 2,1
10. Голяндія 115.000 83.680 14.027.000 122 2,0
11. Палестина 160.000 42.865 7.073.000 44 1,0
12. Інші країни 4.988.000 407.063 67.165.000 14 9,7
Разом 14.000.000 4.209.031 694.490.000 50 100