Сторінка:А. Богданов. Червона зоря. 1922.pdf/55

Ця сторінка вичитана

вірно впертого опору земельних капіталістів, заведено було великий поступовий податок на прибутки од землі. Здобуті від цього початку суми і стали фондом велетенських канальских робіт. Силу лендлордів було надламано, а незабаром відбулася й націоналізація землі. Тут уже зникли останні сліди дрібного селянства, бо держава у власних інтересах давала землю лише великим капіталістам і сільсько-господарскі підприємства стали ще ширші, ніж перед націоналізацією. Отже, знамениті канали стали і могутнім мотором економічного розвитку і міцною підпорою політичної єдности цілого людства.

Коли я прочитав про все це, я не міг утримати перед Менні свого здивовання — як це руками людей можна було утворити такі велетенські водяні шляхи, що їх видко з Землі навіть через наші кепські телєскопи.

— Тут ви трохи помиляєтесь, — зауважив мені Менні. — Канали ці й справді великі, але все ж не в кілька десятків кілометрів, коли їх, власне кажучи, тілько й могли б помітити ваші астрономи. Те ж, що вони бачать, то широкі смуги гаїв, розведених нами вподовж каналів, щоб підтримувати рівномірну вохкість повітря і не дозволяти воді швидко випарюватись. Де-котрі з ваших учених здається, вже й догадалися про це.

Доба канальських робіт була періодом великого росквіту в усіх гілках продукції і глибокого спокою в класовій боротьбі. Попит на робочу силу був величезний і безробіття зникло. Але коли Великі Роботи було завершено, а слідом за тим завершився рівнобіжний процес капіталістичної колонізації колишніх пустель, то незабаром вибухла люта промислова криза і «соціальний мир» було порушено. Справа посунула до соціальної революції. І знов же, хода подій була мирною; першою зброєю робітників були страйки, до повстань діло дійшло лише в кількох випадках по небагатьох місцевостях, — майже виключно хліборобських районах. Крок за кроком пани корилися неминучому; і навіть тоді, коли влада опинилася в руках робітничої партії, з боку переможених не виявилося жадної спроби оборонити свою справу насильством.

Викупу, в стислому значінні цього слова, за соціялізовані знаряддя дано не було. Але капіталістів на перші часи