Словарик. Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів/федерація

Словарик
Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів 

Склав В. Доманіцький
Ф
федерація
Київ: Товариство «Просвіта», 1906

Федерація — спілка з кількох самостійних у себе вдома держав, що не тілько видаю̀ть самостійно закони, які для них потрібні, але мають і свої самостійні, незалежні один од другого уряди. Федеративний лад заведено у Швейцарії, а поча̀сти — в Поєднаних Американських Штатах.