Словарик. Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів/унія

Словарик
Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів 

Склав В. Доманіцький
У
унія
Київ: Товариство «Просвіта», 1906

Унія — 1) сполучення двох держав під владою одного державця, напр., Австро-Угорщина або Північні Американські Поєднані Штати; 2) коли сполучаються, єднаються дві віри або церкви, — напр. давніще — католицька з православною, і вийшла з того нова віра, „унія“: ні православіє, ні католицтво. Унія зараз єсть серед українців в Холмській Русі та Галичині (в Австрії); 3) політична спілка з кількох держав.