Словарик. Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів/транспорт

Словарик
Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів 

Склав В. Доманіцький
Т
транспорт
Київ: Товариство «Просвіта», 1906

Транспорт — перевозка якогось краму чи припасу суходолом або по воді; в бухгалтерії — коли пі́дсумок (скілько усього грошей) переносять з одної сторінки книжки на другу.