Словарик. Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів/султан

Словарик
Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів 

Склав В. Доманіцький
С
султан
Київ: Товариство «Просвіта», 1906

Султан — титул магометанських (на Сході, особливо в Туреччині) державців (царів).