Словарик. Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів/салют

Словарик
Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів 

Склав В. Доманіцький
С
салют
Київ: Товариство «Просвіта», 1906

Салют — вітання стрілянням з гармат, чи иншими способами, — напр. кораблі на морі як стрічаються, то салютують оден до о̀дного.