Словарик. Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів/міністерство

Словарик
Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів 

Склав В. Доманіцький
М
міністерство
Київ: Товариство «Просвіта», 1906

Міністерство — найвища центральна (див. це слово) інстітуція (установа), що порядкує значною частиною державних справ. У нас міністерства такі: міністерство юстиції („справедливости“), внутрішніх справ, чужоземних справ („иностранныхъ дѣлъ“), військове, морське, торговлі та промисловости, міністерство скарбу (финансів), хліборобських справ та державних маєтків („Главноуправленіе по землеустройству и земледѣлію“), царського двора та уділів.