Словарик. Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів/лідер

Словарик
Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів 

Склав В. Доманіцький
Л
лідер
Київ: Товариство «Просвіта», 1906

Лідер — слово англійське і означає: ватажок політичної партії.