Словарик. Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів/лєктор

Словарик
Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів 

Склав В. Доманіцький
Л
лєктор
Київ: Товариство «Просвіта», 1906

Лєктор — той, хто читає; той хто викладає щось перед цілою громадою людей, читає лекцію (див. це слово).