Словарик. Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів/коментарії

Словарик
Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів 

Склав В. Доманіцький
К
коментарії
Київ: Товариство «Просвіта», 1906

Коментарії — пояснення або тлумачення якогось писання.