Словарик. Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів/класова боротьба

Словарик
Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів 

Склав В. Доманіцький
К
класова боротьба
Київ: Товариство «Просвіта», 1906

Класова боротьба — боротьба між людьми неоднакового достатку; боротьба робітників та наймитів із хазяями (з дідичами, фабрикантами та инше) за для того, щоб вибороти собі кращі умови життя, лучче удержання та плату. Свідомі, одначе, робітники не тілько про власну свою вигоду дбають, але більшина̀ їх домагається і політичних правів для себе та для усього люду в державі.