Словарик. Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів/доза

Словарик
Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів 

Склав В. Доманіцький
Д
доза
Київ: Товариство «Просвіта», 1906

Доза — лік, який дається хворому тілько на оден раз.