Словарик. Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів/департамент

Словарик
Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів 

Склав В. Доманіцький
Д
департамент
Київ: Товариство «Просвіта», 1906

Департамент — в Россії ще відділ у вищій державній інстітуції (установі), напр. департамент поліції, судовий та инше; у Франції та південній Америці департамент — частина краю, немов би наша губернія. Французький департамент поділяється на кілька окру̀г, і кожна з них обірає заступників в палату депутатів (парламент, — державну Думу, по нашому).