Словарик. Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів/дата

Словарик
Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів 

Склав В. Доманіцький
Д
дата
Київ: Товариство «Просвіта», 1906

Дата — час (день, місяць, рік), коли саме щось зроблено або щось сталося, — напр.: дата на векселі, дата смерти чієїсь.