Словарик. Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів/виборчий ценз

Словарик
Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів 

Склав В. Доманіцький
В
виборчий ценз
Київ: Товариство «Просвіта», 1906

Виборчий ценз — щоб до виборів у парламент (по нашому — в Державну Думу) ставало менше людей, уряди (правительства) вимагають од громадян виборчого цензу (правів), — перш за все: 1) цензу по літах — щоб громадянин був повних літ та правомочний; 2) цензу маєткового — щоб мав маєток, добро̀, чи дохід з добра і 3) цензу просвітного — щоб мав якусь освіту, часом аби хоч умів читати. З усих цих цензів тілько перший має рацію, а тих двох не повинно бути, бо кожен повних літ громадянин повинен мати право вибірати свого заступника в народній парламент.