Словарик. Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів/аппарат

Словарик
Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів 

Склав В. Доманіцький
А
аппарат
Київ: Товариство «Просвіта», 1906

Аппарат — прилад, пристрій, щоб робити щось, — напр. фотографичний аппарат — щоб здіймати портрети та инше.