Словарик. Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів/акт

Словарик
Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів 

Склав В. Доманіцький
А
акт
Київ: Товариство «Просвіта», 1906

Акт — 1) подія, справа, дія; 2) офіціяльний (урядовий) папір, що свідчить про чієсь право або про обов'язки; 2) історична дія або історичний документ (напр.: універсал, маніфест); 3) в театрі актом зветься дія, — напр.: комедія у 3 актах або діях.