Словарик. Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів/Державна Рада

Словарик
Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів 

Склав В. Доманіцький
Д
Державна Рада
Київ: Товариство «Просвіта», 1906

Державна Рада („Государственный Совѣтъ“) — немов би верхня палата в європейських парламентах; маніфестом 20 лютого (февраля) р. 1906 дано ій такі права, як і державній Думі; половина членів ії призначається Царем, а половина — виборніх: од духовенства 6, од земських губерських зборів по 1, од дворян — 18, од Академиї наук та університетів 6, од торговлі та промисловости по 3 члени.