Розкол Европи/Національне й інтернаціональне

Розкол Европи
Валеріян Поліщук
Національне й інтернаціональне
Харків: Книгоспілка, 1925
 
ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ

В цій книжечці зібрані нариси стилю уривків од художньо-мандрівних оповідань з соціяльним тлом і навіть иноді з цифровими фактами та побутові зарисовки.

Вони мають передати настрої автора, які він приніс од мандрівки по Західній Европі, де йде наочний процес освідомлювання розколу суспільства на дві частині: визискувачів і поневолених працьовників.

Разом з тим автор не міг не помітити також і національних характерних рис окремих країн, що особливо чітко виступають, коли їх порівнювати. Але на крайніх точках класів вони всюди наближаються до якогось знівельованого інтернаціонального типу, будь то пролетар-робітник, якому малоцікава батьківщина- мачуха, чи капіталіст, який перетворюється в космополіта визиску по мірі зросту його оборотів.

Тут треба шукати основи для таких, зовні може, парадоксальних тверджень, як те, що німецькі комуністично-настроєні робітники — уже не німці, так само як стає байдужою нація й усяким фінансовим та промисловим королям.

В цій книжечці автор дає свої нариси про Німеччину, Чехо-Словаччину й Францію, де, оскільки міг, старався пройняти їх очима та аналізою.