Реєстр Війська Запорозького 1581

Реєстр козаків низових запорізьких річкових, які ходили на військову службу з його милістю королем до Москви . Складений під час видачі сукна і грошей останньої чверті року служби. Привіз і виплатив пан Себастіан Недзвідський, слуга милості пана Станіслава Дроєвського, каштеляна перемиського, шафара земель руських, року нинішнього 1581, місяця марця, дня 30. Книга військова 67 Ян Оришовський, поручник козаків низових запорозьких

Олександер Мирейовський Микола Садковський Станіслав Сторожевський Микола Глуховський Пйотр Кшивковський Ян Дорошовський Станіслав Завистовський Ян Модлінський Петро Камінчанин Богдан Волошин Ян Черменський Куряш Шульжинський Семен Копицький Святогор з Києва Іван Водоп’ян Семен Ус Іван Головач Денис Брагінець Орел Москвичин Іван Улас Панько Дроздович Степан Піньчук Івоня Волошин Микола з Мозира Анджей з Дубна Іван з Дубна Стась з Галича Іван Дерманський Петро Ничовський Васько Брагінець

1-й отаман Іван Кислий Марцин Тисінський Тимохвій Горбач Іван Чиляковець Ярош Богданович Личил Кормасович Івашко Кранчович Карп Онушкович Іван з Острополя Савицкий

2-й отаман Васько Гаркавий Филип Сухорукий Подерван (Підірван ?) Матвій Дід Семен Глаткий Пархим Микита Москвичин Кукій Волошин Савка Лябозний Семен Лотиш

3-й отаман Андрій Лиханський Ждан Москвичин Стась Ніж (Ніш, Ніс?) Тишко Кравець Сисин Малий Таганиський Янко Лях Петро Малий Мосрей

4-й отаман Іван Лотиш Шилипський Матвій Цирульник Охрім Лукаш з Волині Горошко Іванко Канівець Олексій Роговський Гришко Москвичин

5-й отаман Шахворост Гришко Несин Семен Клюква Олексій Господарик Позняк Іван Голий Сміх Павлюк Онисько – Филипів товариш Каленик

6-й отаман Іван Подолянин Семен з Дубровної Іван з Смоленська Супрун Брагінець Прокіп Остропільський Павел Остринський Федір Мозир Федір Случанин Андрій Случанин Дешко з Озерян

7-й отаман Клим Чорний Черкашанин Денис Балачей Запорозький Павел Осинський Семен Москвичин Гришко Іванович Станіслав з Бучача Охрім з Мстислава Гаврило з Корчина Филип Канівець Осташко з Дубна

8-й отаман Гилинак Гродчанин з Давидова Адам Дереницький з пов.Більський Мисько з Луцька Іван з Городка Давидова Вакула Корченин Гришко з Могильова Мисько Городчанин

9-й отаман Кердей Місі(я?)ць з Давидова Яковицький Йосько Кулага з Могильова Семен з Могильова Васько з Лободищ Йосько з Бихова Іван з Городка Антон з Острога Іван з Пикова Мартин з Литви

10-й отаман Онисько Голубович з Полоцька Богдан Залуцький Матвій Худельчій з Мозера Завацький з Полоцька Гришко Дембляк з Черкас Окула з Мозера Андрій Губський з Турова Ян Станіславович з Мінська Данило з Койданова Микита з Мозера

11-й отаман Якуб Волькос з Канева Почетковський Микола Жлоба з Бикова Ян Чижиковський з Кжинна Єнджей Грунтейський з Базара Хома Глушанин Іван з Берестечка Гришко Киянин Яцько з Плоского Федір Слонима

12-й отаман Лукаш Козуля Охей з Білої Церкви Федір з Рогачева Мисько з Валева Олексій Черкашанин Іван з Вінниці Пархім Мозерянин Матияш з Озерич Терешко Глушанин Іван Куровський з Черкас

13-й отаман Іван Толчиха з Турова Марко Рустиковець зі Жмуді Пашко з Остра Іван з Костянтинова Степан з Любеча Васько з Денича Осип Москвичин Пашко з Тетерева Петро Рязанець Мисько Буряк

14-й отаман Іван Гусак з Черкас Іван Брагінець Васько Туровець Петро Канівець Остап з Дубна Михайло з Канева Єнджей Бігавський з пов(іту) Стез Костя з Києва Хвейтко з Володимира Богдан Білоцерківець

15-й отаман Васько Толстий з Черкач Гришко з Полоцька Станіславовиць Ян з Вільна Васько з Пеньківців Семен з Білої Церкви Макар з Білої Церкви Марко з Серпської землі Тишко з Острога Васько з Черкас Яцько Мозерянин

16-й отаман Онушко Жулиць з Вишнівця Марцин Смольський Ярош з Черкас Матвій з Рівного Толочко з Черкас Онисій Москвичин Семен з Кафи Кузьма Туровець Матвій Черкащанин Андрій Москвичин

17-й отаман Захарка Кулага Ждан Лукошко Єнко Ракевич з Києва Яцько з Крупи Лукаш з Новгородка Мишко з Дубна Опанас з Ковеля Степан Вишняків з Дубна Мисько з Мінська Матвій з Володимира

18-й отаман Орел Олекса з Кричова Андрій Окуновський з Осинця Войцех Хріновицький Войцех з Більського повіту Мирян з Семенова Мольшко з Білоцерківець Грицько зі Скали Гаврило Копишанин Петро Козицький від Любліна Бенясь з Ковна

19-й отаман Семен Бут Лукаш Смольський Богдан П’єтигорець Кулан Мурза з Криму Єнджей з Німець Семен Черкащанин Гаврило з Сеняви Мартин Жилицький з Дубна Мигайло з Торчина Мисько Чорнобилець

20-й отаман Остап Воленич з Убарович Андрій з Рогачева Андрій з Черкас Улас Москвичин Северин Брацлавець Іван Москвичин Мисько з Давидова Васько з Гомеля Каленик з Черкас Максим Гомлянин

21-й отаман Филип Волинець Войтек з Ярослава Ярош Стужачанин Семен з Дубна Мисько Пригода з Дубна Федір з Дубна Каленик Мозирянин Филько з Луцька Мартин Тризовський Грицько з Вишнівця

22-й отаман Андрій Петрович з Мінська Васько Копець з Остра Онисько з Хмільника Пархим Гомлянин Марцин з Махльович з-під Пізна Іван з Пикова Семен Бражник Марцин з Вільна Зінько з Острога Ян Гральовський

23-й отаман Яцько Кунцевич з Залочиць Василь з Новогородка Степан з Мозера Микита Москвичин Васько з Корча Онисим з Турова Семен з Турова Максим з Турова Андрій з Вишнівця Марцин Москвичин

24-й отаман Бенедик Брагінець Мисько з Грубешова Гришко з Красилова Гресь з Воротнова Гришко з Бихова Захар з Кремінця Хвейтко з Бикова Петро з Костянтинова Іван з Бобруйська Степан з Красилова

25-й отаман Хведина Коломиєць Хрол з Черкас Демид Мозерянин Максим з Черкас Лизуга з Дитинець Васько з Києва Грицько з Купеля Семен з Ту(ль?)чина Мартин з Сатанова Степан з Черкас

26-й отаман Марко Мозерянин Степан Любечанин Мартин Мстиславець Степан Случанин Павел з Бобруйська Мисько Москвичин Мисько з Луцька Степан з Брагиня Павел Дручанин Костя з Тетерина

27-й отаман Іван Панькевич з Брагиня Іван з Пінська Гермуля Брагінець Іван з Мстислава Іван Імстиславець Семен Красиловець Іван Чорнобилець Богась з Вінниці Войцех з Куяв Сава з Рудих Більча

28-й отаман Йосько Добрило Киянин Іван Черкащанин Герасим Перехрест з Черкас Ситько Острожанин Собко Трубач Гаврило Черкащинин Андрій Коломиєць Лешко Осавул Юсько Імстиславець Яцько з Пінська

29-й отаман Юхим Сизак Любоської волості Охрім з Остра Іван з Бобруйська Мартин Киянин Хома Киянин Мисько Брагінець Юсько Ямполець Іван Туровець Ісай Черкащанин Акула Бобров’янин

30-й отаман Гермяк з Борисова Собко Валах з Конна Левко з Патрикова Іляш з Хмільника Васько з Потилича Ватамир П’єтигорець з Черкас Карп з Могилева Конон з Могилева Оникій з Могилева Каспер з Лебедич

31-й отаман Хома Чорний Киянин Яцько Шлик з Мстислава Герман Чудновець Марко Канівець Мисько (Мишко ?) Канівець Мартин Канівець Хведір Канівець Хведько Мозирянин Олесько Білоцерківець Клим Москвичанин

32-й отаман Юсько Смілий Матвій з Оршич Микола з Вільна Онисько Канівець Іванко Туровець Ярош Сатько з Мозера Семен з Костянтинова Гришко з Могилева Мисько Кременчанин Филип Канівець

33-й отаман Петро Зеленський з Канева Лаврин з Кременця Антін з Острога Микола з Кременця Марко з Полоцька Іван Чура Матяш Зарецький від Лукова Іван з Кремінця Войтех з Кам’янця Хведір з Дубна

34-й отаман Минько Туровець Семен з Супронова Кондрась з Вольги Матвій Корченин Іван з Володимира Федір з Грубешова Войцех Чарнецький з Познаня Іван з Вольги Петро з Турова Васько з Мстислава

35-й отаман Кіндрат Щербина Сава з Вінниці Гришко Полочанин Трембицький Вакула з Корча Іван Волошанин Михайло Базалець Петро Канівець Митько Кричовець Охрім Корченин

36-й отаман Кунаш з Бобруйська Соленик Мисько з Сандомира Опанас з Олики Антін з Кам’янця Улас Муха з Рівного Мисько з Києва Левко з Костянтинова Степан з Кам’янця Богдан з Любеча Нестор з Бобруйська

37-й отаман Левко з Тетерська (Цецерська) Степан Литовиза Степан з Чорнобиля Пергат Волошанин Дорошко Козел з Бобруйська Петр Скрош Грицько з Вишнівця Дмитр Случанин Іван з Любеча Лисогуб з Бобруйська

38-й отаман Іван Толстий Москвичин Іван з Глушка Ясько Копець з Волині Мойсей з Лобуня Іван Собчина з Хвойні Омелян з Могилева Андрій Москвичин Степан Москвичин Павел з Коптевич Степан Москвичин

39-й отаман Іван Березецький з Костянтинова Душицький з повіту Кам’янецького Семен з Винник Станко з Костянтинова Харко з Бадаража Іван з Городка Давидова Мигаль Гарманський Хведір з Бикова Мисько Черкашин Симко з-під Дорогочина

40-й отаман Васько Щербина з Биговець Наум з Бикова Тит Черкащанин Марцин Драб Стецько Сужинець (з Ужинець?) Юсько з Гомеля Кіндрат з Кременця Гаврило з Ярослава Матвій з Білої Церкви Гришко Москвичин

41-й отаман Марко Канівець Сасим Білоцерківець Остап з Дубровної Барабаш Черкащанин Курило з Гричова Путило з Путивля Микола Короплинський з Гомеля Матвій з Березівия Семен з Мстислава Ян з Росоша

42-й отаман Ілія Дунський Іван Імстиславець князь Явтух Могилевець Васько Киянин Денис з Ошклина Іван з Городка Ян Заберовський з Перемишльської землі Лучко з Мозера Савка з Горок Іван з Качанівки

43-й отаман Митя Москвичин Данило з Бобруйська Іван Гомлянин Степан Городчанин Степан з Медзикача Іван з Мозека Грицько з Почаєва Кирило з Луцька Мокій Москвичин Прокіп з Мозера

44-й отаман Райтко Живогляд Войцех Слоніма Маційовський з Ямполя Яхно Вислочанин Іван Биховець Гришко Гомлянин Карп з Любеча Райтко з Овруча Юрин з-підо Львова Федір з Києва

45-й отаман Іван Шкляний Марко з Дорогобуша Матяш з Несухоїш Лучко з Милятина Іван Могилевець Хведір Полочанин Мисько з Гоголець Гаврило з Васьковець Іван Туровець Опанас з Варкович

46-й отаман Олифір Кулага Васько Кулага Кузьма Черкашанин Мартин Краковкинин Матій Плескань з Києва Дроздза Давидко з Остра Хведір Кочельник Федір Корага Павел Дуброський

47-й отаман Кміта Домак Богдан Дублянський Томаш Заторський Якуб Шкода Васько Хомикович Хведько з Любеча Олексій з Звягля Марцин з Вільна Михал з Могилева Мисько з Торчина

48-й отаман Дмитро Брагінець Сергій з Бобруйська Ян Голуховський Андрій Бубениця Васько зі Золочева Степан з Городчанин Охрім Черкашанин Мартин з Костантинова Кіндрат Юськович з Мстислава Остап Коза

49-й отаман Северин Марко Єрик Климко Війт Плетеницький Петро Мозирянин Семенко Хромий Василій Веселовський Кум Іван Буд Семен Чорний

50-й отаман Марсицький Михайло Мартишко Хмара Іванко Пісний Трушко Федір Дуцький Ілія Больбот Денис Кривий Худзяк