Наша пісня (1917)/Марш Гайдамаків (Ми Гайдамаки)

Наша пісня
Марш Гайдамаків
(Ми Гайдамаки…)
(музика О. Нижанковського;
слова М. Бачинського
)
• Цей текст написаний желехівкою.
• Інші версії цієї роботи див. Ми гайдамаки
Вецляр: Видавниче т-во ім. Б. Грінченка, 1917
Марш Гайдамаків.

Marciale.

Записав О. Нижанковський.

 

<<
\relative c'' {
 \autoBeamOff
 \omit Score.BarNumber
 \hide Score.MetronomeMark
 \key a \major
 \time 4/4
 \tempo 4 = 115
 \override Score.SpacingSpanner.shortest-duration-space = #4
%1
a4 e8. e16 fis4 e | a gis8. \stemUp b16 \stemNeutral a4 e | cis' cis8. d16 e4. e8 \break
%2
\hide Score.Clef \hide Score.KeySignature
d8 cis d cis b2 \bar ".|:" d8. cis16 d8. e16 fis4 fis4 | e8. d16 cis8. d16 e4 e8. e,16 \break
%3
a4 r8. e16 cis'4 r8. a16 | \stemUp b8. a16 b8. cis16 a4 r4 \bar ":|." s  }

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
Ми4 
\once \override LyricText.self-alignment-X = #LEFT Гайда --
ма -- ки ми всї8. о16 --
\once \override LyricText.self-alignment-X = #LEFT днакі2 
ми4 не8. -- на16 -- ви4. -- дим8
\once \override LyricText.self-alignment-X = #LEFT ляцько4 --
є8 яр8 -- мо.2 Йшли8. дї16 -- ди8. на16 му4 -- ки,4 пі8. -- дуть16 і8.
\once \override LyricText.self-alignment-X = #LEFT правнуки,2 
ми16 за4.. на16 -- род4.. жи16 -- тя8. сво16 -- є8. да16 -- мо.4
}
>>
 

Знай лютий враже, сотня поляже.
Тисяч натомість стане до борби, —
І з кайдан, недолї до житя на волї,
Повстануть знов подоптані раби.

Наша присяга: правда, відвага,
Пімста за кривди люта і страшна, —
Бо ми гайдамаки, местники однакі,
Що нам і смерть за правду не страшна…

Слова М. Бачинського.